Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024 17:30

Βρεφονηπιακός Σταθμός «Ευγενία Βασ. Ασημάκου»: Ενημερωτική δράση για τους γονείς

Βρεφονηπιακός Σταθμός «Ευγενία Βασ. Ασημάκου»: Ενημερωτική δράση για τους γονείς

"Κοινωνική επικοινωνία - Παιχνίδι" ήταν το θέμα του workshop στο οποίο συμμετείχαν οι γονείς του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Ευγενία Βασ. Ασημάκου», με σκοπό να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών τους.

Το workshop βασίστηκε στις αρχές του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης στην επικοινωνία "Hanen - It Takes Two to Talk", προερχόμενο από τον Καναδά, το οποίο είναι βασισμένο σε τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές και χορηγείται μόνο από πιστοποιημένους λογοθεραπευτές.

Συντονιστής του workshop ήταν ο Παναγιώτης Κανελλέας, λογοθεραπευτής και εξωτερικός συνεργάτης του σχολείου, ο οποίος ανέλυσε την πανίσχυρη στρατηγική "ακολουθώ τη ζώνη άνεσης του παιδιού (OWL)", με σκοπό να υπογραμμίσει με ποιο τρόπο οι γονείς μπορούν να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση, κάτι που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οδηγεί στη γλωσσική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, οι γονείς έμαθαν, σύμφωνα με τις δικές τους εμπειρίες και με βιωματικό τρόπο, πώς και γιατί επικοινωνούμε, με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα το επικοινωνιακό προφίλ των παιδιών τους.