Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 09:59

Κέντρο Υγείας Πύλου: Απάντηση Ρεντούλη σε κατοίκους της Φοινικούντας

Γράφτηκε από την
Κέντρο Υγείας Πύλου: Απάντηση Ρεντούλη σε κατοίκους της Φοινικούντας

 

Απάντηση σε επιστολή πολιτών της Φοινικούντας με καταγγελίες σε βάρος του δίνει ο γιατρός, διευθυντής και επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Πύλου, Μιχάλης Ρεντούλης.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Ρεντούλη: 

“Στο φύλλο της Παρασκευής 29-5-2020 της έγκριτης εφημερίδας σας, είδε το φως της δημοσιότητας επιστολή ικανού αριθμού συμπολιτών, κατοίκων της τοπικής κοινότητας Φοινικούντας Μεσσηνίας (οι υπογραφές πάντως πολλών από τους οποίους δεν περιέχονται δίπλα από τα αναγεγραμμένα ονόματα αυτών, όπως προκύπτει από το αντίγραφο της επιστολής που ευγενώς μου χορηγήσατε).

Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, η οποία υποτίθεται ότι αναφέρεται στην επιστροφή ιατρού στην δομή που ανήκει οργανικά, η οποία δεν ανήκει στο Κέντρο Υγείας Πύλου, και φέρεται να απευθύνεται στον κ. πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρεται όλως αδικαιολογήτως το όνομά μου και δι΄ αυτής ο συντάκτης με εμφανίζει ότι δήθεν «φυτεύτηκα» στο Κ.Υ. Πύλου, ως διευθυντής, με απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αν και τυγχάνω, σύμφωνα με τους επιστολογράφους, «γιατρός χωρίς ειδικότητα» (η φράση έχει προστεθεί χειρόγραφα στο δακτυλογραφημένο τμήμα της επιστολής).

Επειδή ο ισχυρισμός αυτός των «κατοίκων» της παραπάνω τοπικής κοινότητας ευθέως και κατά τρόπο ακραία συκοφαντικό προσβάλλει την προσωπική, επαγγελματική και επιστημονική μου τιμή και υπόληψη, υπαινίσσεται δε παράνομο ορισμό μου ως υπεύθυνου της επιστημονικής λειτουργίας του Κ.Υ. (και όχι βέβαια ως διευθυντή, αφού βαθμό διευθυντή γιατρού φέρω εδώ και 25 χρόνια), θεωρώ αναγκαίο να γνωρίσω στο αναγνωστικό σας κοινό τα εξής:

Από το έτος 1992 έχω λάβει την ειδικότητα του γενικού γιατρού και από το έτος 1995 διορίστηκα σε μόνιμη οργανική θέση με το βαθμό του διευθυντή του κλάδου ιατρών ΕΣΥ, υπηρετώ στο Κ.Υ. Πύλου από το έτος 1995 και, πριν από τον πρόσφατο ορισμό μου, υπήρξα και πάλι υπεύθυνος της επιστημονικής λειτουργίας αυτού επί 22,5 συναπτά έτη και 26 ως διευθυντής, δηλαδή από το Σεπτέμβρη του 1995 μέχρι το Μάρτιο του 2017, όπου η τότε διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με αντικατέστησε και όρισε άλλον ιατρό υπεύθυνο του Κ.Υ. Πύλου τον βιοπαθολόγο στην ειδικότητα κ. Γραμματίκα Δημήτριο.

Συνεπώς, ούτε γιατρός χωρίς ειδικότητα είμαι, ούτε «φυτεύτηκα» τώρα ως υπεύθυνος της επιστημονικής υπηρεσίας, αφού διαθέτω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για την θέση αυτή και υπερέχω καταδήλως παντός άλλου συναδέλφου στην ανωτέρω δομή. Η επανατοποθέτησή μου αυτή συνεπώς έγινε πλήρως αξιοκρατικά και δεν επιδέχεται καμμία αμφισβήτηση, ούτε η επιστημονική μου κατάρτιση και επάρκεια, ούτε η διοικητική μου εμπειρία, ούτε η εντιμότητά μου.

Ευτυχώς, την πραγματικότητα αυτή, γνωρίζουν πολλοί από τους υπογράφοντες την επιστολή, τόσο ως κάτοικοι της περιοχής όσο και ως επισκεφθέντες πολλάκις το Κ.Υ. για ιατρικά τους ζητήματα και έχουν τύχει της δικής μου ιατρικής φροντίδας. Ή λοιπόν κινούνται από ταπεινά και ύποπτα κίνητρα που απέχουν απ’ την αλήθεια και σκοπούς έχουν την προσβολή εμού ή και άλλων ή αφέθηκαν να υποχειριαστούν από εκείνους που έχουν πράγματι τέτοια κίνητρα, χωρίς να αποκλείεται βέβαια το τελικό κείμενο της επιστολής να διαμορφώθηκε μετά τις υπογραφές τους και εν αγνοία τους, οπότε τότε θα πρέπει να κατονομάσουν τους «διακινητές» αυτής και υπεύθυνους της σύνταξής της, όπου αρμόδια κληθούν, δεδομένου ότι, όπως καθένας καταλαβαίνει, δεν προτίθεμαι να ανεχθώ αυτή την προσβολή.

Περαιτέρω, επειδή στην ίδια επιστολή γίνεται λόγος για τη μετακίνηση - επιστροφή ιατρού από τη δομή του Κ.Υ. Πύλου στην υγειονομική δομή που ανήκει (Κ.Υ. Μεσσήνης Περιφερειακό Ιατρείο Χαροκοπιού), είναι σκόπιμο να ενημερώσω ότι η αρμοδιότητα της μετακίνησης αυτής ανήκει, σύμφωνα με το νόμο και πρόσφατο διευκρινιστικό και ερμηνευτικό αυτού έγγραφο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (το υπ. αριθμ. πρωτ. 18659/27.5.2020), αποκλειστικά και μόνο σ’ αυτή, ενώ η δική μου αρμοδιότητα, ως υπεύθυνου της επιστημονικής υπηρεσίας, εξαντλείται στην κάλυψη των αναγκών του Κ.Υ. Πύλου και των περιφερειακών ιατρείων με τους υπάρχοντες στη δομή γιατρούς και γι’ αυτό κατέβαλα όπως και στο παρελθόν και καταβάλλω και τώρα, όπως ειδικά οι κάτοικοι της Φοινικούντας γνωρίζουν, άοκνες, συνεχείς και επιτυχείς κατ’ αποτέλεσμα προσπάθειες για την εύρυθμη λειτουργία όλων των παραπάνω νοσηλευτικών δομών και για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της υγείας των ασθενών.

Αναμένω λοιπόν απ’ αυτούς την ανάκληση της συκοφαντικής και απαξιωτικής για το πρόσωπό μου επιστολής τους με νεώτερη που θα αποκαθιστά την αλήθεια, και την κατονομασία των υπεύθυνων της σύνταξης και διακίνησής της, άλλως επιφυλλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου να προστατεύσω την τρωθείσα τιμή και υπόληψή μου και να ζητήσω από την δικαιοσύνη οι συντάκτες και αποδεχθέντες το περιεχόμενο του κειμένου να αποδείξουν την αλήθεια του ισχυρισμού τους.

 

Με εκτίμηση,

Μιχαήλ Γ. Ρεντούλης”            

 


NEWSLETTER