Σάββατο, 08 Αυγούστου 2020 10:04

Προχωρούν τα έργα στα Νοσοκομεία της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
Προχωρούν τα έργα στα Νοσοκομεία της Μεσσηνίας

Με ταχείς ρυθμούς κινούνται μια σειρά έργων στις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, τα οποία όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, η υλοποίησή τους θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω αναβάθμισή τους.

Πρόκειται για έργα που στην πλειονότητά τους είναι ενταγμένα σε διάφορα κοινοτικά προγράμματα της νυν προγραμματικής περιόδου και εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της διοίκησης.
Ειδικότερα, ξεκίνησε η υλοποίηση του μεγάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου Καλαμάτας που θα το οδηγήσει στην ενεργειακή κλάση Β+, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ και θα επιφέρει ετησίως στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μια εξοικονόμηση πόρων της τάξεως του 1.000.000 ευρώ.
Στα 15 υποέργα που περιλαμβάνονται στην πράξη, ξεχωρίζει η καινοτόμος παρέμβαση της προμήθειας και εγκατάστασης στον προαύλειο χώρο ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ονομαστικής ισχύος 1MWp.
Οι διακηρύξεις των τριών πρώτων υποέργων δημοσιεύονται τις επόμενες ημέρες και αφορούν:
Αδειοδότηση Φ/Β πάρκου: α) Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής του έργου προμήθειας - εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου μετά του συνοδού εξοπλισμού και λοιπών κατασκευών στήριξης και φύλαξης. β) Σύνταξη κειμένου τεχνικών προδιαγραφών. γ) Προετοιμασία φακέλου και υποβολή του για την έκδοση άδειας δόμησης από την Πολεοδομία Καλαμάτας. δ) Σύνταξη φακέλου και υποβολή του για έγκριση όρων εγκατάστασης του Φ/Β Πάρκου στη ΔΕΔΔΗΕ (ονομαστικής ισχύος ~ 1MW). ε) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας του ανωτέρω.
2. Μελέτες ωρίμανσης κατά ΚΕΝΑΚ: Ερευνα αγοράς και εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, προμέτρηση και κοστολόγηση υλικών και εξαρτημάτων, περιγραφή υλικών και εργασιών και διαδικασίας εκτέλεσης ως και των τευχών δημοπράτησης στα αντικείμενα των κάτωθι υποέργων: α) Υποέργο 8 (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός). β) Υποέργο 10 (προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων). γ) Υποέργο 11 (BMS και συστημάτων Energy Monitoring). δ) Υποέργο 12 (αντλιοστάσια ομβρίων, ακαθάρτων, πόσιμου ύδατος και άρδευσης. ε) Υποέργο 13 (εξοπλισμός ιατρικών αερίων πεπιεσμένου αέρα και κενού).
3. Τακτοποίηση - ρύθμιση αυθαιρέτων των κτηριακών εγκαταστάσεων της Ν.Μ. Καλαμάτας: Ανάληψη του έργου (μελέτες, αποτυπώσεις, τεχνικές εκθέσεις, υποβολή φακέλων κ.ά.) της τακτοποίησης - ρύθμισης των υπαρχουσών αυθαιρεσιών.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω τα έργα προχωρούν στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη των αναδόχων που θα εκτελέσουν τα υπόλοιπα υποέργα. Η δεύτερη μεγάλη ομάδα έργων που πρόκειται σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της διοίκησης άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίησή τους σχετίζονται με το ΠΕΠ Πελοποννήσου και ειδικότερα αφορούν:
Α) Προσθήκη ορόφου 1.000 τ.μ πάνω από την Ψυχιατρική Κλινική: Την προσθήκη ορόφου 1.000 τ.μ. πάνω από την Ψυχιατρική Κλινική και την αναδιαρρύθμιση του ΤΕΠ, συνολικού προϋπολογισμού 3.800.000 ευρώ, έργα που θα συμβάλουν στη χωροταξική αποσυμφόρηση των ιατρικών τμημάτων. Σε συνεργασία που έχει η διοίκηση του Νοσοκομείου με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τη Διαχειριστική Αρχή τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται ο έλεγχος της πρότασης και τέλος του μήνα υπογράφεται η πράξη ένταξης.
Β) Αναβάθμιση και επέκταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για υπηρεσίες υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας: Το έργο αυτό έρχεται να αναβαθμίσει ψηφιακά τις Νοσηλευτικές Μονάδες Καλαμάτας-Κυπαρισσίας, συνολικού προϋπολογισμού 230.000 ευρώ και τις επόμενες ημέρες αναμένεται η πράξη ένταξης.
Γ) Ανάπτυξη υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον, προϋπολογισμού 140.000 ευρώ.
Δ) Παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, προϋπολογισμού 75.000 ευρώ.
Εκτιμάται ότι τα ανωτέρω 4 έργα μέχρι τέλη του μήνα θα έχουν αξιολογηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας θα υπογράψει την ένταξή τους στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, ενώ από Σεπτέμβριο ξεκινά η υλοποίησή τους.
Στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά στην οροφή του κτηρίου η εγκατάσταση ενός ηλιοθερμικού πεδίου για ζεστά νερά χρήσης που θα επιφέρει σημαντικά ποσά εξοικονόμησης στον προϋπολογισμό της νοσηλευτικής μονάδας και ουσιαστικά «θα καταργήσει» την αγορά πετρελαίου. Το έργο αυτό γίνεται με πόρους από το αποθεματικό του υπουργείου Υγείας.
Επίσης, στις 20 Αυγούστου ξεκινούν οι εργασίες ανακαίνισης της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας και της Ψυχιατρικής Κλινικής με χρήματα που προέρχονται από τη δωρεά των 100.000 ευρώ της καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
Τέλος, σημειώνεται ότι μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας η προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου συγκροτήματος αποστείρωσης προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, μέσα από την εξωδικαστική συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου και εταιρείας Siemens.
Με αφορμή όλα τα παραπάνω ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος δήλωσε: «Πραγματικά διανύουμε μια δύσκολη περίοδο αλλά και πολύ δημιουργική για το νοσοκομείο μας. Καθημερινά δίνουμε σκληρή μάχη με το χρόνο μιας και τα χρονοδιαγράμματα των κοινοτικών προγραμμάτων είναι πολύ αυστηρά και δεν επιτρέπουν καθόλου ολιγωρίες. Σε στενή συνεργασία που έχουμε με τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Διαθέτουμε πια και την εμπειρία και την τεχνογνωσία να μπορούμε να υλοποιούμε με επιτυχία σημαντικά έργα υγείας. Οι δράσεις που «τρέχουμε» τις έχουμε ενσωματώσει στο σχεδιασμό μας αρκετά χρόνια τώρα και δουλεύουμε μεθοδικά και συλλογικά πολύ καιρό πάνω σ’ αυτές. Η επόμενη περίοδος θα είναι πολύ κρίσιμη για την υλοποίησή τους. Η καθημερινή και ουσιαστική συνεργασία που έχουμε με τα στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου μας δίνει τη δύναμη και την αισιοδοξία ότι θα αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ των κοινοτικών πόρων προς όφελος της υγείας των πολιτών. Συνεχίζουμε λοιπόν χωρίς να αφήνουμε καμία μέρα να πηγαίνει χαμένη».


NEWSLETTER