Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023 09:21

Αυτόνομη υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου προτείνει η διαΝΕΟσις

Γράφτηκε από τον
Αυτόνομη υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου προτείνει η διαΝΕΟσις

 

Ρεπορτάζ: Θανάσης Λαγός

Πρόταση διαίρεσης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Πελοποννήσου, Ιονίων  Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου) σε δυο ή τρεις μικρότερες ΥΠΕ, περιλαμβάνει η πρόταση της  διαΝΕΟσις για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης του ΕΣΥ. Στο μοντέλο με τις 8 ΥΠΕ πανελληνίως συγκροτείται νέα Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων πλην Κέρκυρας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα. Στο μοντέλο ταύτισης των ΥΠΕ με τις 13 διοικητικές περιφέρειες ή νέα υγειονομική περιφέρεια θα έχει έδρα την Τρίπολη. Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο Τρίπολης προτείνεται να λειτουργήσει ως «περιφερειακό νοσοκομείο κόμβος» και να διασυνδέεται με τα μικρότερα της ΥΠΕ.

Η πρόταση της διαΝΕΟσις προβλέπει  Επανίδρυση του  ΕΣΥ ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, μετατροπή των νοσοκομείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δημιουργία 20 νοσοκομειακών δικτύων ανά τη χώρα, το κάθε ένα εκ των οποίων θα αποτελείται από ένα νοσοκομείο «κόμβο» και τα διασυνδεδεμένα σε αυτό «ακτίνες» νοσοκομεία

Η πρόταση υπογράφεται από ομάδα τεσσάρων καθηγητών ελληνικών πανεπιστημίων, με συντονιστή τον Ομότιμο Καθηγητή Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ και Διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) Γιάννη Τούντα, και μέλη τους καθηγητές Βασίλη Κέφη του Πάντειου Πανεπιστημίου, Νίκο Πολύζο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και Κυριάκο Σουλιώτη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ουσιαστικά προκρίνεται ένα νέο μοντέλο συνολικής διακυβέρνησης του ΕΣΥ, στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου δημιουργίας ενός 'Νέου ΕΣΥ'". Τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτή η πρόταση; Οι συγγραφείς την κωδικοποιούν ενδεικτικά σε 12 σημεία:

1.Το ΕΣΥ επανιδρύεται ως ΝΠΔΔ, προκειμένου να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος δημόσιος οργανισμός. Με αυτό τον τρόπο αποκτά διοικητική αυτονομία από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όπου μεταπολιτευτικά η μέση θητεία ενός υπουργού είναι λιγότερο από δύο χρόνια.

2.Το ΕΣΥ διοικείται από ΔΣ με πρόεδρο/γενικό εκτελεστικό διευθυντή, που επιλέγεται από ειδική υπερκομματική επιτροπή κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, και μέλη τους διοικητές των ΥΠε (Υγειονομικών Περιφερειών), που και αυτοί επιλέγονται με ανάλογη διαδικασία.

3.Το Υπουργείο Υγείας διατηρεί τον στρατηγικό και εποπτικό ρόλο του, ο οποίος μάλιστα αναβαθμίζεται. Χαράσσει τις στρατηγικές, επιλέγει τις πολιτικές και θέτει τις προτεραιότητες στην οργάνωση και λειτουργία του ΕΣΥ, χωρίς όμως να ασκεί τη διοίκηση-διαχείρισή του.

4.Δημιουργείται Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης ως ΝΠΙΔ, το οποίο εντάσσεται στη διοικητική δομή του ΕΣΥ μαζί με τον ΟΔΙΠΥ (Οργανισμός Διαχείρισης Ποιότητας Υγείας) και το ΚΕΤΕΚΝΥ (Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών), που ήδη λειτουργούν ως ΝΠΙΔ.

5.Οι ΥΠΕ (ΝΠΔΔ) αυξάνονται σε 13, αντίστοιχα με τις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας ή εναλλακτικά από 7 σε 8 με βάση λειτουργικά κριτήρια, για την καλύτερη πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού στις μονάδες του ΕΣΥ. Οι νέες ΥΠΕ θα έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στον σχεδιασμό αλλά και στην παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών υγείας. Ταυτόχρονα, ενισχύεται ο ρόλος τους με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων διοίκησης από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.  Οι ΥΠΕ αυξάνονται από 7 σε 13, αντίστοιχα µε τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Εναλλακτικά προτείνεται να αυξηθούν σε οκτώ: 1η Αττικής, 2η Πειραιώς και Νησιών, 3η Κεντρικής Μακεδονίας, 4η Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 5η ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου (µε την Κέρκυρα και τη Λευκάδα), 6η ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου (µε λοιπά Ιόνια Νησιά), 7η Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, 8η Κρήτης. Σήμερα η Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, η Ήπειρος και η Πελοπόννησος εντάσσονται σε µία τεράστια ΥΠΕ.

6.Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ μετατρέπονται σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργούν ως θυγατρικές εταιρείες των ΥΠΕ. Η προτεινόμενη μετατροπή δεν αποτελεί ασφαλώς ιδιωτικοποίηση ή αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, είναι κάτι που συμβαίνει και ευρύτερα σε άλλους τομείς του Δημοσίου και αφορά την ευελιξία στον τρόπο διοίκησης που προσφέρει η συγκεκριμένη νομική μορφή. Με αυτό τον τρόπο τα νοσοκομεία διατηρούν αφενός τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα τους, αλλά αποκτούν έτσι μεγαλύτερη διαχειριστική ευχέρεια για την αύξηση της κλινικής αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας και επιπλέον προσαρμόζονται πιο εύκολα σε έκτακτες ανάγκες ή μεταβολές, π.χ. τουριστική περίοδος. Η πρόταση τοποθετεί τη μετατροπή των νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ χρονικά μετά τη συγκρότηση του ΕΣΥ σε ΝΠΔΔ, των προτεινόμενων ΥΠε και των νοσοκομειακών δικτύων.

7.Σε κάθε ΥΠε δημιουργούνται ένα ή περισσότερα δίκτυα νοσοκομείων -το κείμενο πολιτικής προτείνει αυτά να είναι συνολικά 20 τα οποία επίσης προσδιορίζει ακριβώς- με ένα περιφερειακό ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο ως νοσοκομείο-κόμβο του δικτύου, και διασυνδεδεμένα με αυτό, ως ακτίνες του δικτύου, γενικά νομαρχιακά νοσοκομεία ή και συμπλέγματα νομαρχιακών νοσοκομείων στους νομούς όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός. Κάθε δίκτυο έχει ένα νοσοκομείο κόµβο (µε τις πιο εντατικές ιατρικές υπηρεσίες) που διασυνδέεται µε γενικά νοσοκοµεία «ακτίνας», ή συµπλέγµατα νοσοκοµείων (νοσοκοµείο διασυνδεόµενο µε µικρότερα ως παραρτήµατά του). Προτείνονται νοσοκοµεία κόµβοι να είναι τα: Ευαγγελισµός, Λαϊκό, Ιπποκράτειο, Γεννηματάς, Σισµανόγλειο, Αγία Όλγα, Αττικόν, Νίκαια ή Τζάνειο, Ρόδου, ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Παπαγεωργίου, Κοζάνης, Πανεπιστημιακό . Αλεξανδρούπολης, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό Λάρισας, Πανεπιστημιακό Ρίου Πατρών, Πανεπιστημιακό Ηρακλείου Κρήτης, Τρίπολης, Λαµίας. Στο νοσοκομείο-κόμβο παραπέμπονται τα περιστατικά που χρήζουν τριτοβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης.

8.Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας οργανώνεται με βάση δίκτυα ΠΦΥ (τουλάχιστον ένα ανά Δήμο ή ένα ανά διαμέρισμα στους μεγάλους Δήμους), τα οποία υπάγονται διοικητικά στον τομέα-διεύθυνση ΠΦΥ των ΥΠε. Κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα διασυνδέεται λειτουργικά με το πλησιέστερο νοσοκομείο (βασικό ή/και γενικό), διατηρώντας όμως την οργανωτική και διοικητική του αυτοτέλεια.

9.Σε κάθε δίκτυο ΠΦΥ συμμετέχει ένα Κέντρο Υγείας -το οποίο προΐσταται του δικτύου- και οι υπόλοιπες πρωτοβάθμιες μονάδες του ΕΣΥ του γεωγραφικού/πληθυσμιακού τομέα ευθύνης του δικτύου (ΤοΜΥ, Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία, κ.ά.).

10.Σε κάθε δίκτυο ΠΦΥ διασυνδέονται λειτουργικά οι ιδιώτες προσωπικοί γιατροί, τα Δημοτικά Ιατρεία και ο συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικός τομέας. Προκειμένου να υπάρχει καθολική κάλυψη, αλλά και πιο αποδοτική χρηματοδότηση των υπηρεσιών, το κείμενο της διαΝΕΟσις προτείνει την επέκταση του θεσμού του προσωπικού γιατρού στον παιδιατρικό πληθυσμό με την ένταξη των παιδιάτρων και διεύρυνση του θεσμού σε άλλες συναφείς ειδικότητες, ιδιαίτερα για πολίτες με χρόνια νοσήματα.

11.Το δίκτυο ΠΦΥ διοικείται από τον διευθυντή ιατρό του Κέντρου Υγείας αναφοράς και από 5μελή διοικούσα επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι: της ΥΠε, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων στις δομές του δικτύου και της Κοινωνίας των Πολιτών (π.χ. σύλλογοι ασθενών).

12.Κάθε δίκτυο ΠΦΥ αναπτύσσει ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών οικογενειακής ιατρικής, η οποία περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας, περίθαλψης οξέων και χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υγείας, αποκατάστασης και παρηγορητικής και υποστηρικτικής φροντίδας που προσφέρονται στο ιατρείο, στο σπίτι ή σε ειδικές δομές υγείας και φροντίδας στην κοινότητα.


NEWSLETTER