Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015 18:26

Δημοπρατείται η βιοκλιματική αναβάθμιση του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Δημοπρατείται η βιοκλιματική αναβάθμιση του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Το έργο της βιοκλιματικής αναβάθμισης του Νοσοκομείου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1.650.000 ευρώ, δημοπρατεί η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας στις 27 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, «στη μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες για τη βιοκλιματική αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηριακών υποδομών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, με σκοπό την περαιτέρω ενεργειακή τους αναβάθμιση. Η αναβάθμιση του κτηριακού κελύφους του Νοσοκομείου Καλαμάτας θα επιτευχθεί με δύο τρόπους: Με εφαρμογή ψυχρών υλικών στις όψεις των κτηριακών εγκαταστάσεων και με προσθήκη θερμομόνωσης στα δώματα, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση».

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.


NEWSLETTER