Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2015 08:34

Ο Γιώργος Μπέζος παραμένει διοικητής στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας

Ο Γιώργος Μπέζος παραμένει διοικητής στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος είναι, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες,  ένας από τους 8 διοικητές νοσηλευτικών ιδρυμάτων που παραμένουν στη θέση τους μετά την αξιολόγηση του υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα, από τους 71 διοικητές που αξιολογήθηκαν, οι 59 (44 διοικητές και 15 αναπληρωτές διοικητές) παύονται από τα καθήκοντά τους και οι 12 (8 διοικητές και 4 αναπληρωτές διοικητές) παραμένουν στις θέσεις τους. Σημειώνεται ότι 9 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις τους. 

Για την πλειονότητα των περιπτώσεων για τους οποίους η επιτροπή εισηγήθηκε θετικά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε την παραμονή τους. Υπήρξαν, ωστόσο, και κάποιες περιπτώσεις διοικητών για τους οποίους -παρά τη θετική εισήγηση της επιτροπής- το υπουργείο συνεκτιμώντας το συνολικό τους έργο και τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, καθώς και διασφάλισης της εργασιακής ειρήνης στα νοσοκομεία που διοικούν, έκρινε ότι η παραμονή τους στις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης δεν θα βοηθούσε στην προσπάθεια που καταβάλλει το υπουργείο Υγείας για σταθεροποίηση του συστήματος και  αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «η επιτροπή αξιολόγησης στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων τόσο των διοικητών όσο και των αναπληρωτών διοικητών εισηγήθηκε- κατά πλειοψηφία- αρνητικά. Για τους συγκεκριμένους, η πολιτική ηγεσία προχώρησε σε παύση των καθηκόντων τους». 

Η διαδικασία αξιολόγησης διήρκεσε δέκα μήνες με ευθύνη των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ). Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας «η εν λόγω διαδικασία ήταν ανοιχτή, διαφανής και για πρώτη φορά η επιτροπή δεν ήταν κυβερνητικά ελεγχόμενη».

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι από τους αποχωρήσαντες διοικητές και αναπληρωτές που αμφισβητούν την διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, καθώς όπως υποστηρίζουν οι αποφάσεις για τις αποπομπές τους ήταν προειλημμένες.  

 

Νέα προκήρυξη για την κάλυψη των κενών θέσεων

Για την κάλυψη των κενών θέσεων το υπουργείο έχει ήδη δημοσιεύσει τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Πέραν των όσων ίσχυαν και σε ανάλογες προηγούμενες προκηρύξεις, αυτή τη φορά θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα προσόντα:

● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική της υγείας ή άλλος συναφής τίτλος στη διοίκηση και στα οικονομικά.

● Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.

● Η επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από τις θέσεις που υπηρέτησαν καθώς και τη γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

● Η γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσης γλώσσας της ΕΕ που προκύπτει από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, η σχετικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει επάρκεια.

● Οι σπουδές στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε χώρες του εξωτερικού.

● Το εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.

● Η προσωπικότητα και την εκτίμηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και θα προκύψει από την προφορική τους συνέντευξη.

● Η δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

● Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενούς τους εργοδότες.

● Το κοινωνικό έργο (συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις).