Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 08:29

Από σήμερα αιτήσεις για τις επιδοτήσεις για το 2018

Γράφτηκε από την
Από σήμερα αιτήσεις για τις επιδοτήσεις για το 2018

 

Από σήμερα ξεκινά η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2018.

Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό.
 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου, ημέρα Τρίτη, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).


NEWSLETTER