Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019 16:24

Εκτιμήσεις ΕΛΓΑ για ζημιές από χαλάζι στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την
Εκτιμήσεις ΕΛΓΑ για ζημιές από χαλάζι στην Καλαμάτα

 

O ΕΛΓΑ απέστειλε χθες τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το χαλάζι της 20ής Ιανουαρίου 2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Καλαμάτας.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να πληροφορηθούν τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2020.

Ο πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛΓΑ στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτήν και δεν δημιουργεί δέσμευση στον οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι η εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής, στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες και η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER