Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020 20:01

Απάντηση Βρούτση σε Λαμπρόπουλο για το εργόσημο

Γράφτηκε από την
Απάντηση Βρούτση σε Λαμπρόπουλο για το εργόσημο

Η επιτροπή για το εργόσημο δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της και συνεχίζει τις εργασίες της.

Αυτό απάντησε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης σε ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου, αναφορικά με την ασφάλιση των Αλβανών εργατών γης που εισέρχονται με τουριστική βίζα στην Ελλάδα.
Αναλυτικά η απάντηση του κ. Βρούτση: "Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Ι. Λαμπρόπουλο, σχετικά με αίτημα τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να είναι δυνατή η απασχόληση αλλοδαπών εργατών γης από την Αλβανία που εισέρχονται στη χώρα μας με τουριστική βίζα για εποχική εργασία, σας γνωρίζουμε ότι η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 44116/Δ1.14687/15-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΑ0465Θ1Ω-Α2Σ) απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων για την αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου του εργόσημου και του τίτλου κτήσης και τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων στη γεωργία και την κτηνοτροφία, δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει το έργο της και συνεχίζει τις εργασίες της".


NEWSLETTER