Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 07:54

Αναπάντητο το ερώτημα Λαμπρόπουλου για τις εισαγωγές ελιών Καλαμών

Γράφτηκε από τον
Αναπάντητο το ερώτημα Λαμπρόπουλου για τις εισαγωγές ελιών Καλαμών

Αναπάντητο έμεινε το ερώτημα για τις εισαγωγές ελιών Καλαμών που είχε καταθέσει ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος, καθώς η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει μέσω του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζοντας ότι το ΣΔΟΕ δεν έχει εντοπίσει περιπτώσεις ελληνοποιήσεων.

Ουσιαστικά μέχρι τώρα η κυβέρνηση απάντησε μόνο το σκέλος της ερώτησης που αφορούσε τους ελέγχους για ελληνοποιήσεις, χωρίς να παραθέσει στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν γίνει.

Για να εξαγάγετε τα δικά σας συμπεράσματα παραθέτουμε την ερώτηση του κ. Λαμπρόπουλου και την απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου:

 

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Η ερώτηση του κ. Λαμπρόπουλου: "Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα στην απορρόφηση και εμπορία της ελιάς ποικιλίας Καλαμών. Μία από τις αιτίες, που έχουν προκαλέσει αυτή την κατάσταση, είναι το γεγονός ότι τα έτη 2017, 2018, 2019 πραγματοποιήθηκαν μεγάλες εισαγωγές ελιάς Καλαμών από τρίτες χώρες, οι οποίες στη συνέχεια πιθανότατα ελληνοποιήθηκαν και δόθηκαν στην κατανάλωση και την εξαγωγή. 

Ερωτώνται οι κ. υπουργοί:

  • Τι ποσότητες ελιάς ποικιλίας Καλαμών εισήχθησαν σε λιμάνια της χώρας μας από τρίτες χώρες τα έτη 2017, 2018, 2019;
  • Έγιναν έλεγχοι για παράνομες ελληνοποιήσεις;".

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση του κ. Βεσυρόπουλου: "Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5149/533/18.3.2021 ερώτησης & ΚΑΕ, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, ότι σύμφωνα με

τα στοιχεία που τηρούνται στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ. ΣΔΟΕ), δεν υπάρχει υπόθεση σχετική με τα αναφερόμενα σε αυτή.

Επισημαίνεται ωστόσο, η Γ.Δ. ΣΔΟΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχει ως αποστολή την αποκάλυψη και την καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και εν γένει του κοινωνικού συνόλου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνεται ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του Ν. 4177/2013 (κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών) και της Υπουργικής Απόφασης 91354-ΦΕΚ Β 2983/30.8.2017 (κωδικοποίηση κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών-κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4512/2018, ανήκει στις υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες για τον έλεγχο οικονομικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς, οι εγκαταστάσεις και τα προϊόντα συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, η Γ.Δ. ΣΔΟΕ συμμετέχει στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4712/2020 του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό για την προστασία της εσωτερικής αγοράς, που συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, στην προστασία του καταναλωτή από επικίνδυνα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που διακινούνται και προσφέρονται στο εσωτερικό της χώρας, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, μέσω της καταπολέμησης των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, στη δημιουργία υπεραξίας των εμπορικών σημάτων, στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της Γ.Δ. ΣΔΟΕ διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ελεγκτική εμπειρία και διενεργούν ελέγχους αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Αναφορικά με το θέμα των ελληνοποιήσεων, η Γ.Δ. ΣΔΟΕ διενεργεί ελέγχους και ανταποκρίνεται σε αιτήματα συνδρομής και συνεργασίας αρμόδιων φορέων (Ε.Φ.Ε.Τ. κ.α.) σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων στη διακίνηση προϊόντων (αγροτικών, κτηνοτροφικών κ.λπ.) με στόχο την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών αθέμιτων ενεργειών, έκδοση πλαστών και ανειλικρινών εμπορικών εγγράφων, που οδηγούν στην κερδοσκοπία, στο παρεμπόριο και στις ελληνοποιήσεις εισαγωγών, προκειμένου να προστατευθεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Επισημαίνεται ότι στον προγραμματισμό δράσης της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ για το έτος 2021 περιλαμβάνεται η διενέργεια σχετικών ελέγχων και οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ έχοντας πλήρη επίγνωση των κρίσιμων συνθηκών που βιώνει η χώρα μας θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση και αποφασιστικότητα τη μάχη για την πάταξη φαινομένων «ελληνοποιήσεων». Τέλος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.125409 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/26.3.21 και ΔΤΔ Α 1027352 ΕΞ 2021/31.03.21 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων".

Θ.Λ.


NEWSLETTER