Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 09:21

40,5 εκ. ευρώ σε 1.101 νέους αγρότες της Πελοποννήσου

40,5 εκ. ευρώ σε 1.101 νέους αγρότες της Πελοποννήσου

 

Με ποσό των 40,5 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν 1.101 νέοι αγρότες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 252 δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά για να λάβουν 9,1 εκ. ευρώ ενώ 443 αιτούντες μένουν εκτός προγράμματος λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιήθηκαν  από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση νέων γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–  020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Η σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα εμπεριέχει:

1) Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.101 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 40.657.500 ευρώ  ευρώ.

2)  Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ.

Ο Πίνακας περιλαμβάνει 252 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 9.190.000 ευρώ

3)  Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 443 αιτήσεις.

4)  Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Θ.Λ.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ.