Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 08:27

Επιστολή στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Καταστήματα με άδεια λαϊκής στην Αγία Τριάδα;

Γράφτηκε από την
Επιστολή στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Καταστήματα με άδεια λαϊκής στην Αγία Τριάδα;

 

 

Πωλητές που δραστηριοποιούνται στην Αγία Τριάδα με έγγραφη αναφορά τους προς το Επιμελητήριο Μεσσηνίας καταγγέλλουν ότι στο Δυτικό Κέντρο Καλαμάτας ενδεχομένως να λειτουργούν καταστήματα με άδεια λαϊκής.

Την καταγγελία υπογράφει ο πρόεδρος της Πανηλειακής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Αγορών Νομού Ηλείας Στέφανος Τομαρόπουλος επειδή πολλοί πωλητές στη λαϊκή της Αγίας Τριάδας είναι από το γειτονικό νομό.

Αναλυτικά η αναφορά - καταγγελία:

“Σας καταγγέλλουμε ότι την Πέμπτη, και κάθε Πέμπτη, που διεξάγεται η λαϊκή  αγορά Καλαμάτας μαζί με τους νόμιμους αδειούχους πωλητές, που είναι μέλη της Ομοσπονδίας, όπως ορίζει ο Ν. 4264/2014 αλλά και ο νέος νόμος 4497/2017, λειτουργούν και καταστήματα, μόνο για την Πέμπτη, πάνω από 30. Τα ερωτήματα προς εσάς είναι τα εξής:

1) Για την ίδρυση αυτών των ατομικών επιχειρήσεων που έχουν εμπορική  δραστηριότητα έχει δηλωθεί το μισθωτήριό τους;

2) Υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση στον πρώην ΟΑΕΕ και νυν ΕΦΚΑ, έχουν ασφαλιστεί οι εν λόγω επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Δυτ. Εμπορικό

Κέντρο Καλαμάτας μαζί με τη λαϊκή αγορά;

3) Εχουν πάρει από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας «βεβαίωση πληροφόρησης

προκατοχύρωσης», για το δικαίωμα χρήσης του διακριτικού τίτλου τους;

3) Εχουν πάρει «βεβαίωση δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ, στην Περιφέρεια της οποίας υπάγονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δυτ. Εμπορικό Κέντρο, που διεξάγεται και η λαϊκή αγορά Καλαμάτας;

4) Εχουν κάνει εγγραφή στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας που είναι υποχρεωτική;

5) Εχουν πάρει «πιστοποιητικό εγγραφής και καταβολής των ετήσιων εισφορών» από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1, εδάφιο α, άρθρ. 4 του Ν. 2081/1992, χρησιμοποιείται στη ΔΟΥ, για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεών τους;

Σας προσθέτουµε και ένα στοιχείο στην αναφορά-καταγγελία, που είναι το εξής: Οτι µε έμμεσο τρόπο τα καταστήματα ενοικιάζονται για εμπορική

χρήση, ενδεχομένως από αδειούχους πωλητές λαϊκών αγορών, που προέρχονται από άλλους νομούς, παραβιάζοντας τον νόµο 4264/2014 και το νέο νόμο 4497/2017, που διέπουν το υπαίθριο εμπόριο, που ρητά αναφέρουν ότι οι άδειες λαϊκών αγορών δίνονται αποκλειστικά για εμπορική δραστηριότητα στις λαϊκές αγορές της περιφερειακής ενότητας που έχει εκδοθεί η άδεια και επιπλέον απαγορεύεται η οποιαδήποτε δραστηριότητα και το οποιοδήποτε εισόδημα, που προέρχεται από άλλη πηγή, πέραν της δραστηριότητας από τις λαϊκές αγορές.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άµεσες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση φαινοµένων παραπλάνησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών και επισημαίνουμε ότι η δραστηριοποίηση αυτών των επιχειρήσεων στους χώρους που διεξάγεται η λαϊκή αγορά Καλαμάτας από πωλητές που προσπαθούν να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και προς τους νόμιμους πωλητές, αλλά και προς τα μέλη σας”.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER