Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 17:23

Παρατάσεις ζητεί το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
Παρατάσεις ζητεί το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Με δύο ξεχωριστές επιστολές προς τους υπουργούς Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα και Εσωτερικών Παν. Θεοδωρικάκο, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ζητεί από το μεν πρώτο παράταση 5 εβδομάδων για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα “Γέφυρα”, από το δε δεύτερο παράταση τουλάχιστον 4 εβδομάδων για τη δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών στην πλατφόρμα tetragonika.govapp.gr

Πιο αναλυτικά, τα Επιμελητήρια της Πελοποννήσου αιτούνται στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα “παράταση της ημερομηνίας λήξης του προγράμματος «Γέφυρα» (και τακτοποίηση αυθαιρέτων για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων) πέντε τουλάχιστον εβδομάδων”.
Η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα του προγράμματος «Γέφυρα» λήγει σήμερα, όπως και η προθεσμία της δυνατότητας δήλωσης των πραγματικών τετραγωνικών στη πλατφόρμα tetragonika.govapp.gr, για την οποία ζητούν “επαναξιολόγηση και έκδοση απόφασης παράτασης τεσσάρων τουλάχιστον εβδομάδων στην υποβολή δηλώσεων στην ανωτέρω πλατφόρμα”. Τα Επιμελητήρια στην επιστολή τους υποστηρίζουν μάλιστα ότι οι παρατάσεις καθίστανται αναγκαίες “αφενός μεν λόγω του φόρτου εργασίας ανθρώπων αλλά και πληροφοριακών συστημάτων κατά τη διανυόμενη χρονική περίοδο, αλλά και λόγω των ιδιαιτεροτήτων που συχνά προκύπτουν κατά τη δήλωση των ακινήτων στη πλατφόρμα, τα οποία συχνά χρήζουν επικοινωνίας και απάντησης από την υπηρεσία help desk”.
Επιπρόσθετα, “κατά την τρέχουσα περίοδο και για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας καθίστανται από δυσχερής έως αδύνατη η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet και συνεπεία αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η πρόσβαση στην πλατφόρμα keyd.gov.gr.
Επίσης σημαντική καθυστέρηση παρουσιάζει η αποστολή του κωδικού επιβεβαίωσης του email, βήμα αναγκαίο για την υποβολή της αίτησης”.


NEWSLETTER