Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 21:05

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Στην παλαιά Σχολή Παπαφλέσσα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας

Γράφτηκε από την
Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Στην παλαιά Σχολή Παπαφλέσσα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας

 

Την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου της Σχολής Παπαφλέσσα (οδοί Κρήτης - Φαρών - Κανάρη και Ηροδότου) στην Καλαμάτα για την προσωρινή στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, ενέκρινε η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου συμφώνησε με την παραχώρηση και τις εργασίες επισκευών που θα γίνουν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία κόμβου καινοτομίας - κέντρου ικανοτήτων στην παλιά Σχολή Παπαφλέσσα, ώστε να μετατραπεί σε ζωντανό κύτταρο για την επιχειρηματικότητα και τη νεολαία της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας μέσα από ένα βιώσιμο αναπτυξιακό σχέδιο.

 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόψε στις 9, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας αναμένεται να εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης της Σχολής Παπαφλέσσα, άνευ ανταλλάγματος, για την προσωρινή στέγαση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Στην εισήγηση αναφέρεται ότι “η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά την παραχώρηση της χρήσης του χώρου της Σχολής Παπαφλέσσα, προκειμένου να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας για χρονικό διάστημα έως 24 μηνών, λόγω των εργασιών ανακατασκευής του Διοικητηρίου Μεσσηνίας, όπου στεγάζονται οι εν λόγω υπηρεσίες σήμερα”. Με δεδομένα, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται ότι “ο Δήμος Καλαμάτας είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου με τα εντός αυτού κτίσματα, που βρίσκεται στην Καλαμάτα, επί των οδών Φαρών, Κρήτης, Κανάρη και Ηροδότου (πρώην Σχολή Παπαφλέσσα), με ΚΑΕΚ 360881903001/0/0. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 98 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021), σχολικά κτήρια, οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις τους που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοτικών σχολείων, είναι δυνατό να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της οικείας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για τον σκοπό που προορίζεται”, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για: “1. Την έγκριση της παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην Καλαμάτα επί των οδών Φαρών, Κρήτης, Κανάρη και Ηροδότου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, άνευ ανταλλάγματος για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, για χρονικό διάστημα έως 24 μηνών. 2. Την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου άνευ ανταλλάγματος. 3. Την εξουσιοδότηση του κ. δημάρχου για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που θα απαιτηθεί”.


NEWSLETTER