Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 09:21

668 νέες επιχειρήσεις το 2022 στη Μεσσηνία - Σημαντική αύξηση δείχνουν τα στοιχεία του Επιμελητηρίου

Γράφτηκε από την
668 νέες επιχειρήσεις το 2022 στη Μεσσηνία - Σημαντική αύξηση δείχνουν τα στοιχεία του Επιμελητηρίου

 

Αισθητή αύξηση σημείωσε η σύσταση νέων επιχειρήσεων στη Μεσσηνία, καθώς έφθασε τις 668, ενώ υψηλό ήταν και το θετικό πρόσημο (530), καθώς διαγράφηκαν 138.

Ειδικότερα, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο νομό για το 2022 έγιναν 668 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 138 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.

Παρατηρεί πως “μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το 2022. Ειδικά και λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από τη πανδημία, οι συστάσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κινήθηκαν στο επίπεδο της τετραετίας: 2019: 573, 2020: 487, 2021: 528 και 2022: 668.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.) στην τριετία 2020-2022.

Αναλυτικά, ανά νομική μορφή: Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία: συστάθηκαν 3 εταιρείες. Ανώνυμη εταιρεία: συστάθηκαν 7, διαγράφηκε 1. Ατομική επιχείρηση: συστάθηκαν 346, διαγράφηκαν 63. Ετερρόρυθμη εταιρεία: συστάθηκαν 105, διαγράφηκαν 22. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης: συστάθηκαν 2, διαγράφηκε 1. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: συστάθηκαν 154, διαγράφηκαν 18. Ομόρρυθμη εταιρεία: συστάθηκαν 51, διαγράφηκαν 29. Κοινοπραξία: διαγράφηκε 1. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ: διαγράφηκε 1. Κοινωνία: διαγράφηκαν 2.


NEWSLETTER