Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016 20:13

Αυξημένα κατά 30% τα καθαρά κέρδη για την καπνοβιομηχανία Καρέλια στο Α΄ εξάμηνο 2016

Αυξημένα κατά 30% τα καθαρά κέρδη για την καπνοβιομηχανία Καρέλια στο Α΄ εξάμηνο 2016

Με εντυπωσιακά υψηλή αύξηση στις πωλήσεις και τα κέρδη έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2016 για τη μεγαλύτερη εγχώρια καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 30,66 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 30,5% έναντι 23,5 εκατ. ευρώ, που ήταν στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 45% και ανήλθαν στα 49,49 εκατ. ευρώ έναντι 34,14 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 426 εκατ. ευρώ έναντι 392,3 εκατ. ευρώ, το 2015, σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο Ανδρέας Καρέλιας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε ότι «τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς, πέραν του αυξημένου κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, σε αρκετές αγορές υπήρξε άνοδος του μεριδίου αγοράς των σημάτων μας.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων, που αναπόφευκτα θα επιφέρει η εφαρμογή της νέας οδηγίας της Ε.Ε., η οποία διέπει την κυκλοφορία των καπνικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό, ολοκληρώθηκε μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 17,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι συνεχείς αυξήσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες διεθνείς αγορές, αποτελούν μία συνεχή πρόκληση. Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε τα σήματά μας να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στην κερδοφορία μας, εκτιμώντας ότι η στρατηγική αυτή θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά μας μακροχρόνια».