Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 19:36

93,3 εκατ. ευρώ για ενίσχυση επιχειρήσεων διατέθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
93,3 εκατ. ευρώ για ενίσχυση επιχειρήσεων διατέθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει διαθέσει για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικής δράσης συνολικά 93,3 εκατ. ευρώ.

 Συγκεκριμένα έχουν διατεθεί:

- 41.000.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης -δηλαδή μη επιστρεπτέα χρήματα- για τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στον κατάλογο του υπουργείου Ανάπτυξης και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας έχοντας υποστεί σημαντικές οικονομικές ζημιές λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19.

- 11.863.392,61 ευρώ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων, δίνοντας κυρίως έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

- 4.571.317,48 ευρώ για την ενίσχυση της χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

- 27.000.000 ευρώ προς το ΕΠΑΝΕΚ για τη χρηματοδότηση 160 τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες ήδη υλοποιούν επενδυτικά τους σχέδια.

- 1.875.000 ευρώ για την ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.

- 1.250.000 ευρώ στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς τις επιχειρήσεις.

- Υλοποιούνται δράσεις 600.000 ευρώ που έχουν χρηματοδοτηθεί για “κουπόνια καινοτομίας” και αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου για επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

- 1.500.000 ευρώ για D.M.S.

- 700.000 ευρώ για “Θερμοκοιτίδα” (Βαμβακού).

- 3.000.000 ευρώ για Δομή Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER