Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023 08:24

Η ακτινογραφία της Εστίασης για Μεσσηνία και Πελοπόννησο

Γράφτηκε από τον

 

Ρεπορτάζ: Θανάσης Λαγός

Στην Πελοπόννησο το 2022 λειτούργησαν  4.436 επιχειρήσεις εστίασης με συνολικό κύκλο εργασιών 375 εκ. ευρώ συνεισφέροντάς το 4,76% των εσόδων του κλάδου στην Ελλάδα. Αντίστοιχα στη Μεσσηνία λειτούργησαν 1.568 επιχειρήσεις εστίασης με συνολικό τζίρο 120,6 εκ. ευρώ συνεισφέροντάς το 1,53% των εσόδων του κλάδου στην Ελλάδα. Ο μέσος τζίρος της επιχείρησης εστίασης στη Μεσσηνία το 2022 διαμορφώθηκε στα 76.952 ευρώ, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στα 84.542 ευρώ και στην Ελλάδα στα 102.684 ευρώ. Στην Πελοπόννησο ο υψηλότερος μέσος τζίρος (103.774 ευρώ) καταγράφεται στην Αργολίδα και ο χαμηλότερος (58.787 ευρώ) στην Αρκαδία.

Σε σχέση με το 2019, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και παρά την αύξηση του τζίρου, το 2022 στη Μεσσηνία καταγράφηκαν 81 λιγότερες επιχειρήσεις (μείωση 4,9%), στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 288 λιγότερες επιχειρήσεις (μείωση 6,1%) και στην Ελλάδα 5.639 λιγότερες επιχειρήσεις  (μείωση 6,8%). Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση (7,5%)  του αριθμού των επιχειρήσεων καταγράφεται στην Κορινθία και  η μικρότερη στην Αργολίδα (4,5).

Ο μέσος τζίρος το 2022 σε σχέση με το 2019 αυξήθηκε κατά 33,4% στη Μεσσηνία, κατά 38,5% στην Πελοπόννησο και κατά 25% στην Ελλάδα. Στην Πελοπόννησο η μεγαλύτερη αύξηση 52,1% καταγράφηκε στην Αργολίδα και η μικρότερη 27,8% στην Αρκαδία. Σε απόλυτους αριθμούς ο μέσος τζίρος το 2022 σε σχέση με το 2019 αυξήθηκε κατά 19.250 ευρώ, στην Πελοπόννησο κατά 23.500 ευρώ και στην Ελλάδα κατά 20.511. ευρώ. Στην Πελοπόννησο η μεγαλύτερη αύξηση (32.970 ευρώ) καταγράφεται στην Αργολίδα και η μικρότερη (12.784) ευρώ στην Αρκαδία.

Το 2022 στη Μεσσηνία λειτούργησαν 1.568 (35,3% της Πελοποννήσου) επιχειρήσεις εστίασης, στην Κορινθία 1.165 (26,2% της Πελοποννήσου), στη Λακωνία 859 (19,3% της Πελοποννήσου), στην Αργολίδα 844 (19,02% της Πελοποννήσου) και στην Αρκαδία 735 (16,5% της Πελοποννήσου) 

Το 2019 στη Μεσσηνία λειτούργησαν 1.649 (34,9% της Πελοποννήσου) επιχειρήσεις εστίασης, στην Κορινθία 1.259 (26,6% της Πελοποννήσου), στη Λακωνία 932 (19,7% της Πελοποννήσου), στην Αργολίδα 884 (18,7% της Πελοποννήσου) και στην Αρκαδία 794 (16,8% της Πελοποννήσου) 

Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων εστίασης και το τζίρο τους ανά περιφερειακή ενότητα στη Μεσσηνία παρουσιάζονται στον πίνακα

 

 

2019

2020

2021

2022

Μέσος τζίρος 2019

 

Αριθμός επιχειρήσεων

Κύκλος εργασιών

Συμμετοχή (%) στο συνολικό κύκλο εργασιών

Αριθμός επιχειρήσεων

Κύκλος εργασιών

Συμμετοχή (%) στο συνολικό κύκλο εργασιών

Αριθμός επιχειρήσεων

Κύκλος εργασιών

Συμμετοχή (%) στο συνολικό κύκλο εργασιών

Αριθμός επιχειρήσεων

Κύκλος εργασιών

Συμμετοχή (%) στο συνολικό κύκλο εργασιών

 

Αρκαδία

794

36.526.529

0,54%

763

28.271.262

0,64%

763

32.405.970

0,58%

735

43.208.581

0,55%

46.003

Αργολίδα

884

70.073.755

1,03%

852

51.002.863

0,65%

852

64.085.776

1,15%

844

87.584.976

1,11%

79.269

Κορινθία

1.259

79.676.656

1,18%

1.205

72.113.928

1,61%

1.205

82.364.792

1,48%

1.165

112.138.134

1,42%

63.286

Λακωνία

932

43.460.230

0,64%

883

36.027.647

0,82%

883

40.214.377

0,72%

859

54.644.000

0,69%

46.631

Μεσσηνία

1.649

95.150.633

1,41%

1.601

73.016.075

1,57%

1.601

89.526.665

1,61%

1.568

120.660.559

1,53%

57.702

Πελοπόννησος

4.724

288.361.273

4,26%

4.541

232.160.514

5,25%

4.541

276.191.610

4,96%

4.436

375.027.668

4,76%

61.042

Ελλάδα

82.408

6.771.681.357

 

78.288

4.421.190.800

 

78.288

5.571.079.508

 

76.769

7.882.914.951

 

82.173