Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024 09:05

Αύξηση τζίρου εστίασης και καταλυμάτων την τελευταία πενταετία στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από τον

 

Την τελευταία πενταετία στη Μεσσηνία ο τζίρος της εστίασης αυξήθηκε κατά 41,6% και των καταλυμάτων κατά 26,9%, ενώ η πανελλαδική αύξηση είναι 40,6% και 35,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιθώριο περεταίρω αύξησης του τζίρου των μεσσηνιακών τουριστικών  επιχειρήσεων παραμένει μεγάλο, καθώς τα έσοδα ανά επιχείρηση παραμένουν μικρότερα από τα μέσα πανελλαδικά έσοδα.

Η μέση μεσσηνιακή επιχείρηση εστίασης έχει έσοδα 85.915 ευρώ και η μέση ελληνική 120.205 ευρώ. Το μέσο μεσσηνιακό κατάλυμα έχει έσοδα 108.386 ευρώ ενώ το μέσο ελληνικό έχει έσοδα 343.548 ευρώ. Το 2023 η μέση επιχείρηση εστίασης στην Κορινθία είχε τζίρο 116.716 ευρώ, στην Αργολίδα 115.712 ευρώ, στη Λακωνία 74.737 ευρώ και στην Αρκαδία 67.829 ευρώ. Τη ίδια χρονιά το μέσο κατάλυμα στη στην Κορινθία είχε τζίρο 148.476 ευρώ, στην Αργολίδα 110.435 ευρώ, στη Λακωνία 111.685 ευρώ και στην Αρκαδία 46.360 ευρώ.

Σύμφωνα με τα ίδια  στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τα έσοδα της εστίασης στη Μεσσηνία αυξήθηκαν από 95,1 εκατ. ευρώ το 2019 σε 134,7  εκατ. ευρώ το 2023. Την ίδια περίοδο τα έσοδα της εστίασης στην Κορινθία αυξήθηκαν κατά 70,7% (από 79,6 εκ. σε 135,9 εκ. ευρώ), στη Λακωνία καυτά 47,7% (από 43,4 εκ. σε 64,1 εκ. ευρώ), στην Αργολίδα κατά 39,4% (από 70 εκ. σε 97,6 εκ. ευρώ) και στην Αρκαδία κατά 36,5% (από 36,5 εκ. σε 49,8 εκ. ευρώ)

Τα έσοδα των καταλυμάτων  στη Μεσσηνία αυξήθηκαν από 43,2 εκατ. ευρώ το 2019 σε 54,8  εκατ. ευρώ το 2023. Την ίδια περίοδο τα έσοδα της εστίασης στην Κορινθία αυξήθηκαν κατά 49,3 % (από 16,8 εκ. σε 25 εκ. ευρώ), στη Λακωνία κατά 51,4% % (από 22,7 εκ. σε 34,5 εκ. ευρώ), στην Αργολίδα κατά 7,5% (από 37,9 εκ. σε 40,7 εκ. ευρώ) και στην Αρκαδία κατά 50,6% (από 6,8 εκ. σε 10,3 εκ. ευρώ)

Αναλυτικά στοιχεία ανά περιφερειακή ενότητα παρουσιάζονται στους πίνακες: