Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2015 13:26

2,4 εκατ. ευρώ για 6 αγροτικά μεσσηνιακά επενδυτικά σχέδια

2,4 εκατ. ευρώ για 6 αγροτικά μεσσηνιακά επενδυτικά σχέδια

Επενδυτικά σχέδια 6 μεσσηνιακών επιχειρήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 2.480.251 ευρώ, εντάχθηκαν στο μέτρο 123Α του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

 

Η συνολική επιδότηση των 6 επιχειρήσεων ανέρχεται σε 1.240.125,50 ευρώ μέσω του εν λόγω μέτρου, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών προϊόντων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την στήριξή τους σε θέματα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.

Οι 6 επιχειρήσεις, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

α) Ανδρέας Αθ. Φωτόπουλος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., στη θέση Λιβάρτζι Γαργαλιάνων (εκσυγχρονισμός - επέκταση, χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας τεμαχισμού κρέατος και παρασκευής αλλαντικών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας). Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 423.400 ευρώ, εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 211.700 ευρώ

β) Αγροτικός Συνεταιρισμός Εξωχωρίου «Η Ελαία», στο Εξωχώρι (εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου και προσθήκη μονάδας τυποποίησης του ιδίου παραγόμενου ελαιολάδου). Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 130.000 ευρώ, εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 65.000 ευρώ.

γ) Αναστάσιος Κατσαμάγκος, στο Μεμί Κυπαρισσίας (εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας παραγωγής ζωοτροφών). Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 354.620 ευρώ, εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 177.310 ευρώ.

δ) Παπαδημητρίου Χ.Κ. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Τροφίμων, στη Θουρία (εκσυγχρονισμός εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης κορινθιακής σταφίδας). Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 760.000 ευρώ, εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 380.000 ευρώ.

ε) Φρίντριχ Μπλάουελ και Σία ΕΠΕ, στον Πύργο Λεύκτρου (εκσυγχρονισμός μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου). Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 300.000 ευρώ, εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ.

 

στ) Οικονομάκος Ο.Ε. στο ΒΙΟΠΑ Καλαμάτας (εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση με μετεγκατάσταση μονάδας παραγωγής αλλαντοποιίας). Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 512.231 ευρώ, εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 256.115,50 ευρώ.