Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016 17:44

Απόρριψη αιτήματος για λατομείο στα Φιλιατρά 

Γράφτηκε από την
Απόρριψη αιτήματος για λατομείο στα Φιλιατρά 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε το αίτημα της μισθώτριας εταιρείας του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση "Αγγινάρα" Φιλιατρών (χώρος Β), περί συμψηφισμού των δαπανών των έργων υποδομής με τα αναλογικά μισθώματα του λατομικού χώρου.

Και αυτό,«διότι όπως διαπιστώνεται στην έκθεση της επιτροπής, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό με απόφαση του γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο για το δρόμο πρόσβασης στο λατομικό χώρο, όσο και για την ηλεκτροδότηση αυτού, δεν αφορούν έργα υποδομής, καθόσον: α) Ο δρόμος προσπέλασης δεν ταυτίζεται με τον προβλεπόμενο της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, έγινε χωρίς την άδεια του Δασαρχείου Κυπαρισσίας εντός δημόσιας δασικής έκτασης και καταλήγει στα υψηλότερα σημεία του λατομικού χώρου Β, διερχόμενος από το λατομικό χώρο Α, που είναι μισθωμένος σε άλλη εταιρεία. β) Τα έργα ηλεκτροδότησης αφορούν την προμήθεια και κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης του συγκροτήματος θραύσης και ταξινόμησης του λατομείου αδρανών υλικών και όχι έργων υποδομής για τη διασύνδεση του εν λόγω χώρου με το δίκτυο της ΔΕΗ».

Κατά της απόφασης η μισθώτρια εταιρεία μπορεί να προσφύγει ενώπιον του υπουργού Περιβάλλοντος μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER