Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 18:13

Δημοπρατείται το Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου

Δημοπρατείται το Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον Δήμο Μεσσήνης το έργο της επισκευής και άρσης της επικινδυνότητας του Δημοτικού Σχολείου στο Πεταλίδι, με προϋπολογισμό 413.709,68 ευρώ.

Ο διαγωνισμός, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 11 το πρωί της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου, ενώ η αποσφράγισή τους θα ακολουθήσει την ίδια ώρα, την Πέμπτη 25 του μήνα.

Το έργο προβλέπει, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα δύο κτήρια του σχολείου. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες για την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, τη θερμομόνωση, την αντικατάσταση κουφωμάτων, τα επιχρίσματα, τους χρωματισμούς και τη θέρμανση του σχολείου. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 5 μήνες από την ημέρα

υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Β.Γ.Μ.