Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019 14:02

Πελοπόννησος: Πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων ύδρευσης

Γράφτηκε από την
Πελοπόννησος: Πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων ύδρευσης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 δημοσιοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στον τομέα της ύδρευσης, ενώ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η διαδικασία εξειδικεύσεων και εντάξεων έργων στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

Η πρόσκληση για τα έργα ύδρευσης είναι προϋπολογισμού 5.700.000 ευρώ, απευθύνεται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης και αφορά έργα ύδρευσης, με ελάχιστο προϋπολογισμό για το καθένα 300.000 ευρώ. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 25η Φεβρουαρίου 2020.

Οσο για τη διαδικασία των εξειδικεύσεων, αυτή αφορά έργα α) στον τομέα της υγείας, προϋπολογισμού 9.500.000 ευρώ (για κτηριακά και εξοπλισμό νοσηλευτικών μονάδων), β) στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προϋπολογισμού 7.800.000 ευρώ για κτηριακά και γ) στη διαχείριση κινδύνων από φυσικές καταστροφές προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ για προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές, η Περιφέρεια θα προβεί στην αγορά μηχανημάτων τα οποία, στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί, θα διατεθούν στον στρατό προκειμένου να συμβάλει στην αντιπλημμυρική προστασία.


NEWSLETTER