Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 21:05

Η μέση τιμή πώλησης αγροτικών εκτάσεων στην Πελοπόννησο

Γράφτηκε από την
Η μέση τιμή πώλησης αγροτικών εκτάσεων στην Πελοπόννησο

Η μέση τιμή πώλησης του καλλιεργήσιμου εκταρίου (10 στρέμματα) στην Ευρώπη κυμαίνεται από 3.440 ευρώ στην Κροατία έως 69.000 στην Ολλανδία.

Στην Ελλάδα η μέση τιμή αγγίζει τα 12.599 ευρώ και στην Πελοπόννησο τα 22.820 ευρώ. Σύμφωνα με παραπάνω στοιχεία της Eurostat για το 2020 σε περιφερειακό επίπεδο, οι υψηλότερες τιμές για καλλιεργήσιμη γη ήταν πέρυσι στην ισπανική περιοχή των Καναρίων Νήσων (κατά μέσο όρο 120.477 ευρώ ανά εκτάριο) και οι χαμηλότερες στη νοτιοδυτική περιοχή Γιουγκοζαπάντεν της Βουλγαρίας (κατά μέσο όρο 2.051 ευρώ).

Όπως σημειώνει η Eurostat:

«Το επίπεδο των τιμών της γης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, είτε είναι εθνικοί (νόμοι), περιφερειακοί (κλίμα, εγγύτητα σε δίκτυα) και τοπικοί παράγοντες παραγωγικότητας (ποιότητα εδάφους, κλίση, αποστράγγιση κ.λπ.), καθώς και από τις δυνάμεις της αγοράς προσφορά και ζήτηση (συμπεριλαμβανομένης της επιρροής των κανόνων ξένης ιδιοκτησίας).

Σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά καλλιεργήσιμης γης ήταν πιο ακριβή από την αγορά μόνιμων λιβαδιών (έως και 20 φορές ακριβότερη στα ελληνικά νησιά του Βορείου Αιγαίου και στην ισπανική περιοχή της Μούρθια). Ομοίως, η αγορά αρδεύσιμης αρόσιμης γης ήταν πιο ακριβή από τη μη αρδευόμενη αρόσιμη γης, σε όλες σχεδόν τις περιοχές (ήταν σχεδόν έξι φορές πιο ακριβή στην ισπανική περιοχή της Μούρθια)».   


NEWSLETTER