Σάββατο, 18 Μαϊος 2024 09:07

Στη Μεσσηνία οι πιο “φτωχές” δηλώσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Στη Μεσσηνία οι πιο “φτωχές” δηλώσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

 

Ανάλυση: Θανάσης Λαγός

Όλες οι κατηγορίες των Μεσσήνιων φορολογουμένων, πλην των αγροτών,  δήλωσαν πέρυσι στην εφορία μέσο εισόδημα  μικρότερο τόσο από το μέσο περιφερειακό όσο και από το μέσο πανελλήνιο.   Συγκεκριμένα και με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ οι Μεσσήνιοι φορολογούμενοι δήλωσαν πέρσι στην εφορία  μέσο ετήσιο εισόδημα 10.856 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 11.381 ευρώ και οι Έλληνες 13.973. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα των Μεσσηνίων  είναι το μικρότερο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά της Λακώνων (10.547 ευρώ). Μεγαλύτερο μέσο εισόδημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δηλώνουν οι Αρκάδες (12.291 ευρώ) και ακολουθούν οι Κορίνθιοι (11.750 ευρώ) και οι Αργείοι (11.701 ευρώ). Φτωχότεροι φορολογούμενοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι οι εισοδηματίες της Λακωνίας που δηλώνουν μέσο ετήσιο εισόδημα 2.646 ευρώ και πλουσιότεροι οι επιχειρηματίες της Αργολίδας που δηλώνουν μέσο ετήσιο εισόδημα 16.997 ευρώ.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 347.506 φορολογούμενοι δήλωσαν εισόδημα 3,95 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 366.720.726 ευρώ

Οι εισοδηματίες της Μεσσηνίας δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 3.149 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 4.206 ευρώ και οι Έλληνες 9.075 ευρώ. Πιο πλούσιοι στην Περιφέρεια είναι οι Αργείοι εισοδηματίες με δηλωθέν μέσο ετήσιο εισόδημα 6.240 ευρώ.

Οι επιχειρηματίες  της Μεσσηνίας δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 15.987 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 16.217 ευρώ και οι Έλληνες 20.942 ευρώ. Πιο πλούσιοι στην Περιφέρεια είναι Αρκάδες επιχειρηματίες με δηλωθέν μέσο ετήσιο εισόδημα 16.997 ευρώ και φτωχότεροι οι Κορίνθιοι με 15.524 ευρώ.

Οι αγρότες  της Μεσσηνίας δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 12.728 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 12.370 ευρώ και οι Έλληνες 12.370 ευρώ. Πιο πλούσιοι στην Περιφέρεια είναι οι Λάκωνες αγρότες με δηλωθέν μέσο ετήσιο εισόδημα 13.804 ευρώ και φτωχότεροι οι Κορίνθιοι με 10.026 ευρώ.

Οι μισθωτοί της Μεσσηνίας δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 12.837 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 13.474 ευρώ και οι Έλληνες 15.547 ευρώ. Πιο πλούσιοι στην Περιφέρεια είναι οι Κορίνθιοι μισθωτοί με δηλωθέν μέσο ετήσιο εισόδημα 14.594 ευρώ και φτωχότεροι οι Λάκωνες με 12.076 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι της Μεσσηνίας δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 10.925 ευρώ, οι Πελοποννήσιοι 10.995 ευρώ και οι Έλληνες 12.395 ευρώ. Πιο πλούσιοι στην Περιφέρεια είναι οι Αρκάδες συνταξιούχοι με δηλωθέν μέσο ετήσιο εισόδημα 11.786 ευρώ και φτωχότεροι οι Λάκωνες με 10.547 ευρώ.

Στη Μεσσηνία 97.935 φορολογούμενοι δήλωσαν πέρυσι συνολικό εισόδημα 1,06 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 96.370.606 ευρώ

Στην Κορινθία  89.512 φορολογούμενοι δήλωσαν πέρυσι συνολικό εισόδημα 1,05 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 105.048.235 ευρώ

Στην Αργολίδα 60.527 φορολογούμενοι δήλωσαν πέρυσι συνολικό εισόδημα 708,2 εκατ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 62.727.485 ευρώ

Στη Λακωνία  52.543 φορολογούμενοι δήλωσαν πέρυσι συνολικό εισόδημα 554,1 εκατ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 44.673.450  ευρώ

Στην Αρκαδία 46.989 φορολογούμενοι δήλωσαν πέρυσι συνολικό εισόδημα 577,5 εκατ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο 57.900.949 ευρώ

 

Αναλυτικά στοιχεία για τις περσινές φορολογικές δηλώσεις παρουσιάζονται στους πίνακες

 

Μέσο δηλωθέν εισόδημα (σε ευρώ)

 

Αργολίδα

Αρκαδία

Κορινθία

Λακωνία

Μεσσηνία

Πελοπόννησος

Ελλάδα

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

6.240

5.307

4.655

2.646

3.149

4.206

9.075

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

16.997

16.961

15.524

16.080

15.987

16.217

20.942

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

13.053

11.393

10.026

13.804

12.728

12.370

12.581

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

12.808

14.586

14.594

12.076

12.837

13.474

15.547

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

10.849

11.786

11.234

10.099

10.925

10.995

12.395

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

11.701

12.291

11.750

10.547

10.856

11.381

13.973

 

Δηλώσεις 2023 (για το φορολογικό έτος 2022)

 

 

Αργολίδα

Αρκαδία

Κορινθία

Λακωνία

Μεσσηνία

Πελοπόννησος

Ελλάδα

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

8.581

6.381

12.838

8.434

16.169

52.403

1.013.359

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

53.548.202

33.862.387

59.765.355

22.317.256

50.913.216

220.406.416

9.195.776.942

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

6.384.954

4.740.247

7.612.079

2.903.706

7.107.557

28.748.543

1.185.021.118

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

6.068

4.872

8.151

4.548

9.033

32.672

659.357

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

103.135.417

82.632.395

126.534.364

73.132.113

144.412.655

529.846.944

13.807.973.050

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

15.637.090

11.962.172

18.956.299

10.050.068

21.820.727

78.426.357

2.252.842.069

ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

5.856

3.925

6.981

8.877

9.654

35.293

307.285

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

76.436.244

44.718.474

69.988.705

122.537.111

122.877.462

436.557.996

3.865.984.349

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

6.489.215

3.825.531

5.480.379

8.917.243

9.393.792

34.106.159

331.725.953

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

20.880

14.792

30.981

13.324

29.218

109.195

2.545.819

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

267.440.808

215.752.516

452.122.751

160.898.388

375.076.625

1.471.291.087

39.579.883.216

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

20.841.261

22.534.799

49.277.657

12.582.087

32.188.857

137.424.661

4.321.553.959

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

19.142

17.019

30.561

17.360

33.861

117.943

2.035.045

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

207.672.342

200.577.918

343.314.945

175.311.602

369.943.188

1.296.819.995

25.224.745.265

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

13.374.966

14.838.201

23.721.820

10.220.346

25.859.672

88.015.006

1.964.166.616

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

60.527

46.989

89.512

52.543

97.935

347.506

6.560.865

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

708.233.012

577.543.690

1.051.726.119

554.196.470

1.063.223.146

3.954.922.437

91.674.362.822

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

62.727.485

57.900.949

105.048.235

44.673.450

96.370.606

366.720.726

10.055.309.715