Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 09:22

Ο τουρισμός τρίτης ηλικίας ευκαιρία για τη Μεσσηνία, σύμφωνα με έρευνα του διαΝΕΟσις

Γράφτηκε από την
Ο τουρισμός τρίτης ηλικίας ευκαιρία για τη Μεσσηνία, σύμφωνα με έρευνα του διαΝΕΟσις

 

 

Ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, η πώληση κατοικιών και η διαμονή μακράς διαρκείας ξένων τρίτης ηλικίας, ο ιατρικός τουρισμός και ο ιαματικός τουρισμός μπορούν συνολικά να προσθέσουν στο ΑΕΠ της χώρας 13,6 δισ. ευρώ, καθώς και 173.000 νέες θέσεις εργασίας σε διάστημα πέντε χρόνων.

Από αυτή την πίτα η Μεσσηνία μπορεί να αποσπάσει ένα μεγάλο κομμάτι, καθώς διαθέτει το κλίμα και τις υποδομές που απαιτούνται για την προσέλκυση Ευρωπαίων ηλικιωμένων. 

Έρευνα του διαΝΕΟσις καταγράφει τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να διεκδικήσει  μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς του τουρισμού τρίτης ηλικίας και του τουρισμού υγείας. Η Μεσσηνία θα πρέπει να κάνει τα ίδια βήματα για να κατακτήσει το δικό της μερίδιο. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα των Γιάννη Τούντα, Αρίστου Δοξιάδη και Αγγελικής Κατσάπη:

 

Τα προτερήματα της Ελλάδας είναι:

- Διαθέτει ελκυστικό κλίμα και φύση.

- Είναι κοντά σε μεγάλους πληθυσμούς σχετικά εύπορων ηλικιωμένων από τη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη.

- Είναι μέλος της ΕΕ, στοιχείο που σηματοδοτεί μια σχετική ασφάλεια θεσμών, διευκολύνει τις διαδικασίες μετεγκατάστασης συνταξιούχων και επιτρέπει την κάλυψη των ιατρικών δαπανών στην Ελλάδα από τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας προέλευσης.

- Έχει χαμηλό κόστος ζωής συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

- Αποτελεί ήδη μια τεράστια τουριστική αγορά.

- Διαθέτει πολλούς και καλούς γιατρούς.

 

Οι αδυναμίες:

- Κακή ποιότητα υποδομών για άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

- Κακές υπηρεσίες μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδίως για ηλικιωμένους και ξένους.

- Το δημόσιο σύστημα υγείας πάσχει από ελλείψεις προσωπικού και υλικών και από κακή οργάνωση.

- Οι χωροταξικοί κανονισμοί και διαδικασίες δυσχεραίνουν τις επενδύσεις σε οικιστικά συγκροτήματα.

- Λείπουν οι μεγάλες επιχειρήσεις με δυνατότητα να επενδύουν σε μεγάλης έκτασης εγκαταστάσεις και να παρέχουν σύνθετα πακέτα υπηρεσιών.

- Είναι εξαιρετικά υψηλή η φορολογία στα μεσαία εισοδήματα (που αφορούν στα εξειδικευμένα στελέχη) και υψηλή η φορολογία στα εταιρικά κέρδη.

 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ;

Από τον τουρισμό τρίτης ηλικίας: Με βάση τους πολλαπλασιαστές του ΣΕΤΕ, του ΚΕΠΕ και του ΙΟΒΕ και εφόσον επιτευχθεί η προσέλκυση 1 εκατ. επιπλέον ξένων τουριστών τρίτης ηλικίας, οι οποίοι θα δαπανήσουν €1,5 δισ., οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία θα είναι πολύ σημαντικές: 3,7 ευρώ δισ. αύξηση στο ΑΕΠ (2% του συνολικού ΑΕΠ του έτους 2017) και 60.000 θέσεις εργασίας.

Από τον τουρισμό μακράς διαρκείας διαμονής: 1,1 δισ. ευρώ αύξηση στο ΑΕΠ και 11.000 νέες θέσεις εργασίας.

Από τον ιατρικό τουρισμό: 1,5 δισ. ευρώ αύξηση στο ΑΕΠ και 20.000 θέσεις εργασίας.

Από τον ιαματικό τουρισμό: 2 δισ. εύρω αύξηση στο ΑΕΠ και 25.600 θέσεις εργασίας.

Από τον τουρισμό ευεξίας 13,5 δισ. ευρώ αύξηση στο ΑΕΠ και 171.000 νέες θέσεις εργασίας.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η έρευνα καταλήγει σε μία σειρά από προτάσεις και εργαλεία, από μία ανάλυση περί μάρκετινγκ στις συγκεκριμένες αγορές μέχρι μία καταγραφή σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων στους συγκεκριμένους τομείς. Συνοψίζει, δε, και τα βασικά βήματα για μια στρατηγική ανάπτυξης τουρισμού τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα:

- Στόχευση αγοράς και segmentation τουρισμού τρίτης ηλικίας.

- Ανάπτυξη του μείγματος γηριατρικού και/ή ιαματικού τουρισμού με υπηρεσίες αποκατάστασης υγείας και θεραπείας χρόνιων παθήσεων, τουρισμού αναψυχής, αλλά και παραχείμασης από δέσμη ειδικών συμβούλων.

- Δημιουργία cluster σε κάθε προορισμό που επιθυμεί να κάνει συνολικό branding της περιοχής ως προορισμό τουρισμού τρίτης ηλικίας.

- Destination branding & marketing -δημιουργία αφηγήματος για κάθε προορισμό.

- Να εξασφαλιστεί η ύπαρξη και η καλή λειτουργία των αναγκαίων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών δημόσιου ή/και ιδιωτικού φορέα σε κάθε περιοχή ενδιαφέροντος για τουρισμό τρίτης ηλικίας και τουρισμό μακράς διαμονής.

Προτείνεται επιπλέον:

- Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που εμποδίζει τις μεγάλες επενδύσεις σε οργανωμένα συγκροτήματα κατοικιών εκτός σχεδίου πόλης, που περιλαμβάνουν και υπηρεσίες ψυχαγωγίας και υγείας.

- Να αποσυνδεθούν οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρων ημερήσιας νοσηλείας από ιδρύματα προνοιακού χαρακτήρα και να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας διαφορετικών ειδών επιχειρήσεων στο πλαίσιο αυτών ή σε σύνδεση με αυτά.

- Να βελτιωθούν σημαντικά οι υπηρεσίες και οι υποδομές εξυπηρέτησης, μετακίνησης, πρόσβασης και ασφάλειας σε όλες τις περιοχές υποδοχής τουριστών τρίτης ηλικίας.

- Να μπορούν να αδειοδοτούνται ιατρικές υπηρεσίες μέσα στις τουριστικές υποδομές.

- Να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις (λειτουργίας και διαθεσιμότητας υποδομών και υπηρεσιών) για τη δυνατότητα επέκτασης της τουριστικής περιόδου σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων.

- Να επιδιωχθεί και να διευκολυνθεί η απόκτηση διεθνούς πιστοποίησης για τις μονάδες ιατρικού τουρισμού.

- Να διευκολυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης βίζας για μακρόχρονη παραμονή σε άτομα τρίτης ηλικίας.

- Να προωθηθούν εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης για το εμπλεκόμενο προσωπικό στον τουρισμό τρίτης ηλικίας.

- Να ιδρυθεί Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των θεσμικών παρόχων τουρισμού και υγείας για τον σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής, την προώθηση θεσμικών ρυθμίσεων και την οργανωμένη προβολή της χώρας ως προορισμού. 


NEWSLETTER