Τρίτη, 15 Μαϊος 2018 18:20

Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας Παμίσου

Γράφτηκε από τον
Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας Παμίσου

Αναδείχθηκε από το υπουργείο Υποδομών ο μειοδότης για τις μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του Παμίσου στο τμήμα από το φράγμα Αρι μέχρι τη Μεσσήνη και τις εκβολές στη θάλασσα, καθώς και για τις μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης των εκβολών και της παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης όπως και της εκβολής στο Κουλντούκι της Μπούκας.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, που υπογράφηκε την Παρασκευή 11 Μαΐου από τον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη, τις μελέτες αναλαμβάνει η σύμπραξη γραφείων μελετών α) ΑΔΚ Αρώνης - Δρέττας - Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., με την επωνυμία ΑΔΚ Α.Ε. και β) Αρχιτεκτονική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Π. Γραμματόπουλος - Χρ. Πανουσάκης και Συνεργάτες, με την επωνυμία Αρχιτεκτονική ΕΠΕ  Γραμματόπουλος - Πανουσάκης, εκπρόσωποι της οποίας θα υπογράψουν τις επόμενες ημέρες το σχετικό συμφωνητικό με το υπουργείο.

Η προσφορά της σύμπραξης ήταν 480.648,56 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με μέση τεκμαρτή έκπτωση 78% επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης, η οποία ανερχόταν σε 2.709.116,85 ευρώ (με ΦΠΑ). Μάλιστα, ο ανάδοχος είχε κληθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με την προσφορά του, οι οποίες κρίθηκαν ικανοποιητικές και έτσι το υπουργείο προχώρησε στην υπογραφή της απόφασης ανάθεσης εκπόνησης των μελετών.

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται, ειδικότερα:

α) Η διευθέτηση του Παμίσου από το φράγμα Αρι μέχρι τις εκβολές του στη θάλασσα σε μήκος 9 χλμ. Περίπου. β) Η διευθέτηση του ρέματος Μπούκας και των συμβαλλόντων ρεμάτων, μήκους 10 χλμ. περίπου. γ) Η διευθέτηση του ρέματος Αρι από τη γέφυρα προς τον οικισμό Αίπειας μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο 18 (Μεσσήνη- Θουρία), μήκους 5 χλμ. περίπου. δ) Η οριοθέτηση των παραπάνω τμημάτων. ε) Ο έλεγχος τόσο της υφιστάμενης λειτουργίας του φράγματος Αρι επί του Παμίσου και του ρόλου του στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, όσο και της κατασκευής του φράγματος, βάσει του οποίου -και εφόσον απαιτηθεί- θα εκπονηθεί μελέτη έργων συντήρησης. Επίσης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων στο φράγμα θα συνταχθεί εγχειρίδιο συντήρησης και λειτουργίας. στ) Η περιβαλλοντική ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής των εκβολών του Παμίσου και της παρόχθιας ζώνης, από τις εκβολές μέχρι την περιοχή της γέφυρας Καλαμάτας - Μεσσήνης, δηλαδή σε μήκος 3,5 περίπου χλμ., καθώς και περιοχής της εκβολής του αντιπλημμυρικού αύλακα στο Κουλντούκι της Μπούκας. ζ) Η βελτίωση του υφιστάμενου κυματοθραύστη για την προστασία της εκβολής του Παμίσου και η) Η κατασκευή πεζογέφυρας στον Πάμισο, η οποία θα συνδέει τη δυτική όχθη της Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης.

Β.Γ.Μ.


NEWSLETTER