Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018 17:28

Προγραμματικές συμβάσεις για μελέτες σε μνημεία

Γράφτηκε από τον
Προγραμματικές συμβάσεις για μελέτες σε μνημεία

Με προγραμματικές συμβάσεις του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας πρόκειται να εκπονηθούν οι μελέτες για δύο μνημεία της Μεσσηνίας: α) Της αποκατάστασης της Μονής Ελληνικών ή Παλαιοκάστρου στην Ανθεια, και β) της αποκατάστασης του ναού Ταξιαρχών και του κάστρου Πολίχνης - “Κάστρο του Αρχαγγέλου”.

Η διάρκεια ισχύος της καθεμίας σύμβασης είναι 23 μήνες και ο προϋπολογισμός της 25.000 ευρώ.

Ειδικότερα, για το πρώτο έργο αναφέρεται: “Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της μεσσηνιακής υπαίθρου, κτισμένο σε λόφο ανατολικά του οικισμού της Ανθειας και πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Θουρίας. Το καθολικό της μονής ενσωματώνει άφθονο υλικό από τη γειτονική Θουρία και ανήκει στον τύπο του δίστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο. Οι μελέτες που θα συνταχθούν, περιλαμβάνουν την αποτύπωση του καθολικού και των κελιών, τη διερεύνηση της στατικής επάρκειάς τους και την εκτίμηση της τρωτότητας του φέροντος οργανισμού με σκοπό να γίνει εντοπισμός των προβλημάτων και να προταθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα και οι τεχνικές αποκατάστασης κι ενίσχυσης του μνημειακού συνόλου, καθώς και η σύνταξη προϋπολογισμού”.

Για το δεύτερο επισημαίνεται: “Το γνωστό από το “Χρονικό του Μορέως” “Κάστρο του Αρχαγγέλου” στην Πολίχνη βρίσκεται στην κορυφή λόφου που δεσπόζει στα βορειοανατολικά της Μεσσηνίας και ελέγχει ένα από τα στρατηγικότερα περάσματα που συνέδεαν το βορειότερο τμήμα της μεσσηνιακής πεδιάδας με τη δυτική ακτογραμμή της Πελοποννήσου και την πόλη της Κυπαρισσίας. Πρόκειται για ένα μικρό οχυρό του τέλους του 13ου αιώνα που κατέλαβε τη θέση μονής των μεσοβυζαντινών χρόνων. Οι μελέτες που θα συνταχθούν, περιλαμβάνουν την αποτύπωση του ιερού ναού, του πύργου και των τειχών, τη διερεύνηση της στατικής επάρκειάς τους και την εκτίμηση της τρωτότητας του φέροντος οργανισμού με σκοπό να γίνει εντοπισμός των προβλημάτων και να προταθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα και οι τεχνικές αποκατάστασης κι ενίσχυσης του μνημειακού συνόλου, καθώς και η σύνταξη προϋπολογισμού”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER