Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 09:39

2,3 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις του περιφερειακού της Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
2,3 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις του περιφερειακού της Καλαμάτας

 

Το ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ θα λάβουν σύντομα ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου της Καλαμάτας, καθώς τη Δευτέρα ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής υπέγραψε τη σχετική απόφαση δέσμευσης του ποσού.

Η απόφαση που αναρτήθηκε στη "Διαύγεια" αναφέρει επί λέξει:

"Εγκρίνουµε την δέσµευση προϋπολογισµού ύψους 2.363.048,24 € σε βάρος του 2010 ΣΕ 07180008 ΣΑΕ 071/8 για τη κατάθεση: α) στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων Αθήνας ποσού 2.362.044,17 € και την έκδοση ισόποσου γραµµατίου παρακαταθήκης υπέρ των φερόµενων δικαιούχων β) στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων Αθήνας ποσού 1.004,07 € και την έκδοση ισόποσου γραµµατίου παρακαταθήκης υπέρ του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τη πληρωµή των πληρεξούσιων δικηγόρων φερόµενων ιδιοκτητών απαλλοτριωτέων ακινήτων, συνεπεία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχτηκε δυνάµει της υπ’ αρ. ∆12α/οικ.7201/02-11-2012 (ΦΕΚ τ.Α.ΑΠ 349/08-11-2012 και 375/28-11-2012) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την κατασκευή του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαµάτα από τη Χ.Θ. 26+546 έως τη Χ.Θ. 32+907, στο ∆ήµο Καλαµάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας".


NEWSLETTER