Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020 09:30

Καραμανλής σε Λαμπρόπουλο: Εργα από το 2002 εκκρεμούν στο αεροδρόμιο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Καραμανλής σε Λαμπρόπουλο: Εργα από το 2002 εκκρεμούν στο αεροδρόμιο Καλαμάτας

 

Λεπτομερή περιγραφή των έργων αναβάθμισης του Αεροδρομίου "Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος"που δεν έγιναν χωρίς μάλιστα να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα μελλοντικής υλοποίησης τους περιέχει η απάντηση του υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα έργα προϋπολογισμού 40,3 εκ. ευρώ προβλέπονταν σε master plan του 2002, αλλά καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε να τα εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εντύπωση επίσης προκαλεί ότι στην απάντηση του υπουργού δεν υπάρχει καμία αναφορά στην επικείμενη παραχώρηση του αεροδρομίου σε ιδιώτη.

Απαντώντας σε άλλο ερώτημα του κ. Λαμπρόπουλου για το δρόμο Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, ο κ. Καραμανλής δηλώνει ότι "δεν συντρέχει λόγος αναστολής του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού", ενώ για το δρόμο Πύργος - Καλό Νερό υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός βελτίωσης της οδικής ασφάλειας προϋπολογισμού 19,8 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Καραμανλή έχει ως εξής: "Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κ. βουλευτή ότι, αναφορικά με την κατασκευή του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη:

• Δεν συντρέχει λόγος αναστολής του δημόσιου διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης που αφορά τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του εν λόγω οδικού έργου, εξαιρουμένης της προσωρινής, δυνάμει της υπ' αριθμ. 20319/24-03-2020 (ΦΕΚ Β' 1022/24-03-2020), απόφασης και εν γένει οιασδήποτε αναβολής αποφασιστεί στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

• Η χάραξη που τελικά επιλέχτηκε για το υποτμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος ακολουθεί τη βελτίωση της υφιστάμενης εθνικής οδού, μετά της παράκαμψης του οικισμού Μεσσήνης έναντι της αρχικά (νοτιότερα/εγγύτερα στο παραλιακό μέτωπο) μελετημένης χάραξης.

• Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων & Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών έχει προχωρήσει σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Πύργος - Καλό Νερό», συνολικού προϋπολογισμού 19.800.000,00€, ο οποίος διεξήχθη στις 12-9-2019 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα έχει εγκριθεί η υπ’ αριθμ. Δ14/β/569/Φ- ΣΑ8/03-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΙ6465ΧΘΞ-ΖΧ1) απόφαση κατακύρωσης και ανάθεσης του εν λόγω έργου, η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, και είναι σε εξέλιξη η χρονική περίοδος των ενστάσεων. Επίσης, το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας «Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και Οδική Ασφάλεια (ΤΣ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΑΔΑ: 9Μ6346ΜΤΛΡ). Λόγω αναστολής των διαγωνισμών βάσει του ΦΕΚ Β’ 1022/24-3-2020, έχουν ανασταλεί προς το παρόν οι προβλεπόμενες προθεσμίες από τις κείμενες διατάξεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οσον αφορά τα έργα υποδομής στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας (ΚΑΚΛΚ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

• «Αναβάθμιση διαδρόμου και τροχοδρόμου, εκσυγχρονισμός ηλεκτρικού δικτύου και δικτύου φωτεινής σήμανσης και κατασκευή πύργου ελέγχου αεροδρομίου (ΠΕΑ) και υποστηρικτικού κτηρίου στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, κοινής χρήσης ΥΠΑ - ΠΑ», προϋπολογισμού 35.870.650€.

Το έργο αυτό έχει τρία υποέργα:

α. Αναβάθμιση διαδρόμου και τροχοδρόμου, εκσυγχρονισμός ηλεκτρικού δικτύου και δικτύου φωτεινής σήμανσης, προϋπολογισμού 19.870.650€

β. Κατασκευή νέου πύργου ελέγχου αεροδρομίου (ΠΕΑ) και υποστηρικτικού κτηρίου, προϋπολογισμού 10.000.000€

γ. Αναβάθμιση δικτύου αποχέτευσης αστικού τύπου λυμάτων εντός του αεροδρομίου, προϋπολογισμού 6.000.000€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται σε 35.870.650€. Η τεχνική μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), σύμφωνα και με τα στοιχεία σχεδιασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Εγινε αίτημα ένταξης του έργου στο κοινοτικό - συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 - 2013, αλλά τελικά η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης απάντησε ότι το έργο, βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν, δεν κρίνεται επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Στο επόμενο κοινοτικό - συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 δεν μπορούσε να περιληφθεί, καθόσον αυτό περιλάμβανε έργα μόνο σε νησιωτικά αεροδρόμια. Περαιτέρω πληροφορίες για ενέργειες, σχετικά με την υλοποίηση του έργου αρμοδίως μπορεί να διατίθενται από την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ).

• «Αναδιαρρύθμιση - συντήρηση κτηρίου αεροσταθμού Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.863.834,00€. Η υπηρεσία της ΥΠΑ εκπόνησε τη μελέτη «Αναδιαρρύθμιση και συντήρηση κτηρίου αεροσταθμού Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας», με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης του αεροσταθμού.

Με τη μελέτη αυτή:

 • Επεκτείνεται το κτήριο προς την πόλη, κατά 4 μέτρα περίπου, με ενσωμάτωση (κλείσιμο) του υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου (προστίθενται περίπου 290,00 τ.μ.).

 • Γίνονται τροποποιήσεις στους χώρους των διαφόρων εκμεταλλεύσεων του αεροδρομίου.

 • Κατασκευάζεται νέο συγκρότημα W.C. στην αίθουσα αφίξεων και ανακατασκευάζονται και αναδιαρρυθμίζονται τα ήδη υπάρχοντα συγκροτήματα W.C. της αίθουσας αναμονής.

 • Διαμορφώνονται εκ νέου οι χώροι πρόσβασης στο κτήριο, με τις απαραίτητες προβλέψεις για ΑΜΕΑ και κατασκευάζεται νέο στέγαστρο.

 • Τροποποιείται μερικώς η κυκλοφορία και εκτελούνται εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.

 • Επεκτείνεται το σύστημα κλιματισμού και γίνονται οι απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 23%, μετά την επικαιροποίηση της μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των 1.863.834,00€. Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν ΥΠΑ/Δ7/Ε/1509/177/17-01-2012 απόφαση διοικητή ΥΠΑ. Δεν υπήρξε έγκριση της σχετικής δαπάνης. Η δαπάνη έχει προταθεί στον προγραμματισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020.

• Παραχώρηση εκτάσεων από ΓΕΑ στην ΥΠΑ και κατασκευή επέκτασης πίστας στάθμευσης αεροσκαφών, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ. Επειτα από αίτημα της ΥΠΑ, έχει γίνει παραχώρηση εκτάσεων εμβαδού 32 στρ. περίπου από το ΓΕΑ στην ΥΠΑ, για την αποσυμφόρηση του υπάρχοντος δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, για την εξυπηρέτηση στάθμευσης ελαφρών αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας, καθώς και για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης των Σχολών Χειριστών Αεροσκαφών, μέχρι την κατασκευή του νέου δαπέδου στάθμευσης. Η ζητούμενη έκταση βρίσκεται βορείως και νοτίως του λοξού τροχοδρόμου που συνδέει τον παράλληλο τροχόδρομο με το υφιστάμενο δάπεδο στάθμευσης. Η επέκταση του δαπέδου θα εξυπηρετεί τη στάθμευση επί πλέον 4 - 5 μεγάλων αεροσκαφών ή περίπου 7 θέσεων αεροσκαφών μικρότερου τύπου. Η μελέτη είχε εκτιμώμενο προϋπολογισμό 2,7 εκατ. € περίπου. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση - επικαιροποίηση της μελέτης.

• Προγραμματισμένα έργα, σύμφωνα με το master plan του αεροδρομίου:

Η ΥΠΑ έχει εκπονήσει γενικό σχέδιο ανάπτυξης του αεροδρομίου (master plan), για την εξυπηρέτηση της μελλοντικής αεροπορικής κίνησης. Το εν λόγω σχέδιο εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2002 και στόχευε στην αντιμετώπιση των αναγκών του αεροδρομίου, κατά τρόπο συνολικό και όχι αποσπασματικό. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο γενικό σχέδιο ανάπτυξης του ΚΑΚΛΚ, η ΥΠΑ προτίθεται να απαλλοτριώσει έκταση 49.702,22 τ.μ. εκτιμώμενου κόστους 500.000,00€, με σκοπό την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών, την επέκταση του κτηρίου του αεροσταθμού και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, τη μετακίνηση του πάρκου καυσίμων και την ανάπτυξη βοηθητικών και λοιπόν ζωτικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του αερολιμένα.

Για τα εν λόγω έργα, κηρύχθηκε η υπ’ αριθμόν Δ25/Φ.ΑΕΡ. Καλαμάτας/οικ./5054/13- 12-2019 απόφαση του υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, «Απαλλοτρίωση, με σκοπό την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών, την επέκταση του κτηρίου του αεροσταθμού και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, τη μετακίνηση του πάρκου καυσίμων και την ανάπτυξη βοηθητικών και λοιπόν ζωτικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας».

Στη συνέχεια, αναρτήθηκαν οι οριστικοί τίτλοι ιδιοκτησιών του Εθνικού Κτηματολογίου και συγκεκριμένα του Κτηματολογικού Γραφείου Θουρίας και, σύμφωνα με τα από 31-1-2020 κτηματολογικά διαγράμματα, η υπηρεσία προχώρησε στην 1η διόρθωση του κτηματολογικού διαγράμματος & πίνακα, με χρονολογία σύνταξης τον Φεβρουάριο του 2020. Μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο Εργων Πολιτικής Αεροπορίας, θα διαβιβασθούν αυτά στην Κτηματική Υπηρεσία για τη μεταγραφή των εκτάσεων και θα υποβληθούν στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, για την έκδοση προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων, τα προγραμματιζόμενα έργα σύμφωνα με το master plan του 2002 είναι:

 • Επέκταση και αναδιαρρύθμιση του κτηρίου του αεροσταθμού κατά 2.500 τ.μ. (με δυνατότητα επί πλέον επέκτασης κατά 2.500 τ.μ.) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Σε ό,τι αφορά την αναδιαρρύθμιση και συντήρηση του υπάρχοντος κτηρίου του αεροσταθμού, όπως προαναφέρεται, έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί από την ΥΠΑ η τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 1.863.834,00€.

 • Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών προς βορρά κατά 32.000 τ.μ. και κατασκευή συνδετήριου τροχοδρόμου στην περιοχή, που θα απαλλοτριωθεί.

 • Επέκταση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων με επέκταση και αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 • Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα.

 • Βελτίωση της οδικής πρόσβασης προς το αεροδρόμιο.

Επιπλέον, για την επέκταση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 202158/03.10.2012 υπουργική απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του αεροδρομίου, η οποία λήγει τον Δεκέμβριο 2022".


NEWSLETTER