Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020 09:07

Σχέδιο με 140 έργα για τη Μεγαλόπολη για την μεταλιγνιτική εποχή

Γράφτηκε από την
Σχέδιο με 140 έργα για τη Μεγαλόπολη για την μεταλιγνιτική εποχή

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και παραδόθηκε στον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Κ. Μουσουρούλη, το σχέδιο ανάπτυξης (master plan) περιοχής ενεργειακού Δήμου Μεγαλόπολης και Δήμου Γορτυνίας (Δ.Δ. Τρικολώνων). Το σχέδιο αναπτύσσεται σε 6 βασικούς θεματικούς άξονες και προβλέπει 140 έργα.

Πρόκειται για το Τοπικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την περιοχή της Μεγαλόπολης, τη σύνταξη του οποίου ανέλαβε να διαχειριστεί η “Αρκαδία Α.Ε.”, υπό την ηγεσία του πρώην δημάρχου Μεγαλόπολης Παν. Μπούρα κατ’ εντολή και εξουσιοδότηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παν. Νίκα που είχε την έμπνευση και την πρωτοβουλία να οργανώσει την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου. Η μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία Re.De-Plan AE Consultants με υπεύθυνη έργου τη Μαργαρίτα Καραβασίλη, μόνιμο στέλεχος της εταιρείας σε θέματα περιβαλλοντικών υποδομών και κυκλικής οικονομίας.

Το σχέδιο ανάπτυξης (τοπικό ΣΔΑΜ) συνθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στρατηγικής και αποτελεί στην πραγματικότητα το πρώτο ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που συντάχθηκε για την περιοχή της Μεγαλόπολης, με σκοπό την αξιολόγησή του και εν τέλει την υπαγωγή του στο εθνικό ΣΔΑΜ, μετά την αναγκαία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της που επιβάλλεται να προηγηθεί. Το όραμα για την περιοχή, όπως αποτυπώνεται στη μελέτη, είναι ο μετασχηματισμός της Μεγαλόπολης σε πόλη μηδενικών εκπομπών και μηδενικών αποβλήτων (zero emissions και zero waste), εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία, να γίνει η Μεγαλόπολη κέντρο πράσινης ενέργειας και κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού, πόλος επενδύσεων ηλεκτροκίνησης και πράσινης επιχειρηματικότητας, κέντρο δράσεων κυκλικής οικονομίας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Με κέντρο εστίασης τις υφιστάμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες και τους κανόνες επιλεξιμότητας που έχουν τεθεί στα προγράμματα δίκαιης μετάβασης, η μελέτη εισηγείται μια συνεκτική στρατηγική εκπλήρωσης των κατευθύνσεων (ευρωπαϊκών και εθνικών) που έχουν τεθεί για τις περιοχές και τις κοινωνίες της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εισηγείται η Re.De-Plan AE Consultatns αναπτύσσεται σε 6 βασικούς θεματικούς άξονες προτεραιότητας, στους οποίους εντάσσονται συγκεκριμένα μέτρα που εξειδικεύονται σε παρεμβάσεις στα πεδία:

1) Πράσινη ενέργεια για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία

2) Τοπική ανάπτυξη και οικονομία

3) Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

4) Τουρισμός - πολιτισμός

5) Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

6) Ερευνα - καινοτομία

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε 140 έργα που υποστηρίζονται από σειρά δράσεων είτε υποδομής είτε οριζόντιων δομών και σχέδια υποστήριξης και λειτουργίας της νέας οικονομίας που πρέπει να σχεδιαστεί για την περιοχή. Ο εντοπισμός και η περιγραφή των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι το αποτέλεσμα μίας επίμονης, πυκνής και εντατικής έρευνας σε εκατοντάδες προτάσεις και μελέτες που συγκεντρώθηκαν από τους μελετητές, αλλά και διαβούλευσης με τοπικούς φορείς (Πανεπιστήμιο, ιδρύματα, συλλόγους, κ.λπ.) και ενδιαφερόμενους που ανέδειξαν πολύ σημαντικές κοινωνικές και επιχειρηματικές προτάσεις και πρωτοβουλίες.

Κλειδί στην επιτυχία του σχεδιασμού και της μελέτης υπήρξε η συνεχής παρουσία και υποστήριξη του Παν. Μπούρα, σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της. Το όραμα και η εμπειρία του για την περιοχή του, ως πρ. δήμαρχος της πόλης, αλλά και η βαθιά μελέτη και γνώση όλων των προβλημάτων και του τρόπου επίλυσής τους, συνέβαλαν σημαντικά στην πληρότητα και την ποιότητα του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης που θα απασχολήσει τη Μεγαλόπολη τις επόμενες δεκαετίες.

Κατά την παράδοση της μελέτης στον πρόεδρο του ΣΔΑΜ ο κ. Μπούρας τόνισε: «Χρειάζεται ένας ολικός μετασχηματισμός στο μοντέλο ανάπτυξης της Μεγαλόπολης, μετά και το τέλος του λιγνίτη. Χρειαζόμαστε καινοτομία, νέες καλλιέργειες, κτηνοτροφικά πάρκα, αγροτουρισμό, πολιτισμό, επιχειρηματικό πάρκο, οδικό δίκτυο για την ανάπτυξη των logistics, ΑΠΕ, φωτοβολταϊκό πάρκο και άλλες δημόσιες δομές και υπηρεσίες. Ολα αυτά έχουν δοθεί στη συντονιστική επιτροπή και ευελπιστούμε ότι πρέπει να εγκριθούν, ώστε να προχωρήσει ο τόπος και να μην βιώσει ερημοποίηση».


NEWSLETTER