Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2021 13:07

Ξεκίνησε η διαβούλευση για το μάστερ πλαν του λιμανιού Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Ξεκίνησε η διαβούλευση για το μάστερ πλαν του λιμανιού Καλαμάτας

Ξεκίνησε από την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί στις 4 Φεβρουαρίου η διαβούλευση για το μάστερ πλαν του λιμανιού της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας:

"Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Γ’, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/121491/7646/17-12-2021 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTERPLAN) λιμένα Καλαμάτας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2107573715), που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 3ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’).
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20)»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 24-12-2021 έως 4-2-2022
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 24-12-2021 έως 4-2-2022".


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER