Κυριακή, 19 Μαϊος 2024 08:50

Στον “αέρα” η χρηματοδότηση για διαχείριση απορριμμάτων

Στον “αέρα” η χρηματοδότηση για διαχείριση απορριμμάτων

 

Στον “αέρα” εξακολουθεί να βρίσκεται η χρηματοδότηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Και αυτό γιατί η αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έμεινε ικανοποιημένη από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, “δεν μπορεί να προχωρήσει σε θετική απόφαση σχετικά με το έργο σε αυτό το στάδιο”, όπως επισημαίνει και ζητεί “πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το μεγάλο έργο” από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και οι πρόσθετες αυτές διευκρινίσεις θα πρέπει να δοθούν σε 2 μήνες, προθεσμία που λήγει στις 27 Μαΐου.

Χαρακτηριστικά η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. σε έγγραφό της προς τη Διαχειριστική Αρχή σημειώνει:

“Στις 20 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013, η Ελλάδα υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω SFC2014 τις πληροφορίες σχετικά με την αίτηση του μεγάλου έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του επιχειρησιακού προγράμματος CCI 2014GR16M1OP001 «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Μετά την ανάλυση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής των πληροφοριών που παρέχονται στο έντυπο αίτησης και στα παραρτήματά του στο πλαίσιο του αιτήματος, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα εξακολουθούσαν να απαιτούνται πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το μεγάλο έργο. Ως εκ τούτου, η Γενική Διεύθυνση δεν μπορεί να προχωρήσει σε θετική απόφαση σχετικά με το έργο σε αυτό το στάδιο.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 102 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η προθεσμία για την έγκριση του μεγάλου έργου διακόπτεται, έως ότου υποβληθούν οι διευκρινίσεις στην Επιτροπή εντός δύο μηνών από την παραλαβή της παρούσας επιστολής. Για εύκολη πρόσβαση στα έγγραφα, παρακαλείσθε να αριθμήσετε τις απαντήσεις με τον ίδιο τρόπο όπως και οι παρακάτω ερωτήσεις. Εάν χρειαστεί, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι διαθέσιμες να πραγματοποιήσουν τεχνική συνάντηση με τις ελληνικές αρχές”.

 

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από την εξέλιξη αυτή η Συντονιστική Επιτροπή κατά της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Καλλιρρόη σχολιάζει:

“- Μετά από τέσσερα χρόνια, δεύτερο ηχηρό σκαμπίλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μούτρα όλων των ψευτών, όσο ψηλά και αν αυτοί βρίσκονται και που δημόσια έχουν εκφραστεί ότι το συγκεκριμένο ...μεγάλο έργο της ‘Ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ’ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

-  Οι παρατηρήσεις πολλές και κατά την άποψή μας σίγουρα αναπάντητες και το πρόσφατο και ... ολόφρεσκο πόρισμα της Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Ε. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται πρόσθετες διευκρινίσεις που πρέπει να απαντηθούν εντός δύο μηνών (η ημερομηνία εκπνέει στις 27 Μαΐου) και ότι η Γενική Διεύθυνση δεν μπορεί να προχωρήσει σε θετική απόφαση σχετικά με το έργο σε αυτό το στάδιο!!!

- Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο έργο δεν έχει χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.- παρά τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου- και ως εκ τούτου οι τυχόν εκταμιεύσεις - ως χρηματοδότηση που τυχόν έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τον κρατικό κορβανά, είναι παράνομες!!!”.