Πέμπτη, 23 Μαϊος 2024 08:47

Δίκτυο Φιλιατρινού - Μηναγιώτικο φράγμα: Στο μακρινό μέλλον τα αρδευτικά της Μεσσηνίας

Δίκτυο Φιλιατρινού - Μηναγιώτικο φράγμα: Στο μακρινό μέλλον τα  αρδευτικά της Μεσσηνίας

 

Ο διαγωνισμός για το αρδευτικό δίκτυο του Φιλιατρινού Φράγματος αναμένεται να ξεκινήσει φέτος το Σεπτέμβριο και ο ανάδοχος να ανακηρυχθεί τον Μάιο του 2025.

Αυτό απάντησε το υπουργείο Υποδομών σε ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου. Για το Μηναγιώτικο Φράγμα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών δηλώνει αναρμόδια να απαντήσει και έτσι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο απένταξης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε διακοπή του διαγωνισμού αν δεν διασφαλιστούν πόροι από άλλο εθνικό ή ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά η απάντηση του υπουργείου Υποδομών στην ερώτηση του κ. Λαμπρόπουλου: «Σε συνέχεια του ανωτέρω ερωτήματος, σας ενημερώνουμε τα εξής: Για να λειτουργήσει το Φράγμα Φιλιατρινού πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας». Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης, η οποία πρόκειται να εκκινήσει περί τις 15 Σεπτεμβρίου 2024, καθώς πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης, η πρέγκριση δημοπράτησης και η επαύξηση προϋπολογισμού, η έγκριση διακήρυξης καθώς και η Δημοσίευση διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία δημοπράτησης εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη αναδόχου του έργου ««Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας»., τον Μάιο του 2025. Για τα υπόλοιπα φράγματα η Διεύθυνσή μας είναι αναρμόδια να απαντήσει»

Θ.Λ.