Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018 20:23

Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού Μεσσήνης

Γράφτηκε από τον
Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού Μεσσήνης

Την ενεργειακή αναβάθμιση και την αυτοματοποίηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε ολόκληρη την περιοχή του -με την αντικατάσταση συνολικά 8.326 φωτιστικών σωμάτων- δημοπρατεί τον ερχόμενο Ιούνιο ο Δήμος Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 5.838.778,11 ευρώ.

Ο σχετικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η υποβολή προσφορών θα αρχίσει την Τετάρτη 25 Απριλίου στις 10 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Μαΐου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την Τετάρτη 6 Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι.

Ο δήμος, μέσω ΣΔΙΤ, θα αναζητήσει υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον ηλεκτροφωτισμό των κοινόχρηστων χώρων του  παράλληλα με τη συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια από τον ιδιώτη ανάδοχο, ο οποίος θα κληθεί να διασφαλίσει εξοικονόμηση μέχρι και 70% στις καταναλώσεις του δικτύου, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δαπάνη του δήμου προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ιδιώτης θα αποπληρώνεται με ένα ποσοστό επί των χρημάτων τα οποία θα εξοικονομεί ο δήμος, ο οποίος λόγω της ενεργειακής αναβάθμισης θα καταβάλει σημαντικά μικρότερο τίμημα στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του, ο Δήμος Μεσσήνης αναμένεται ότι θα έχει σημαντικό όφελος από την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση του ηλεκτροφωτισμού. Με βάση το έτος αναφοράς, που είναι το 2016, το συγκεκριμένο δίκτυο καταναλώνει σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, περί τις 4,5 εκατομμύρια κιλοβατώρες (kWh), ενεργειακό μέγεθος που “μεταφράζεται” σε μια δαπάνη η οποία ξεπερνά τα 610.000 ευρώ κάθε χρόνο για τον Δήμο Μεσσήνης.

Ο δήμος δεν θα δαπανήσει πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση που θα προκύψει. Παράλληλα θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση του συστήματος, δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του και θα τις διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος.

Ας σημειωθεί ότι ο δήμος μπορεί να ακυρώσει την οποιαδήποτε συμβατική διαδικασία, αν κρίνει ότι αυτή δεν είναι ανταγωνιστική ή δεν είναι προς το συμφέρον του. Για την υποβοήθηση της υλοποίησης προβλέπεται ανεξάρτητος σύμβουλος, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού του δήμου για να παρακολουθεί και να πιστοποιεί με βάση την Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) την καλή εκτέλεση της και να πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους συμβατικών υποχρεώσεων.

Η αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού στον Δήμο Μεσσήνης, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας, αναμένεται να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με α) την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του δήμου, β) τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας" στο σύστημα ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες, γ) σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω κομπιούτερ και δ) αξιοποίηση του συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού καθώς και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής smart cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης).

Β.Γ.Μ.


NEWSLETTER