Σάββατο, 03 Νοεμβρίου 2018 19:27

Δικαίωση για Πατσαρίνο

Γράφτηκε από την
Δικαίωση για Πατσαρίνο

Σιωπηρά απέρριψε την προσφυγή του δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα στην υπόθεση του πολιτικού μηχανικού υπαλλήλου του δήμου Νίκου Πατσαρίνου, η Β΄ Ειδική Επιτροπή 152, με διαπιστωτική πράξη.

Το θέμα αφορά προσφυγή που είχε κάνει ο δήμαρχος κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δικαίωνε τον Νίκο Πατσαρίνο στο θέμα της καθαίρεσής του από θέση προϊσταμένου στο δήμο.

Η πρόεδρος της επιτροπής ενημέρωσε το δήμαρχο ότι οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.


NEWSLETTER