Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019 10:24

Φώτα σε 24 παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Φώτα σε 24 παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας

 

Φώτα σε 24 παιδικές χαρές πρόκειται να τοποθετήσει ο Δήμος Καλαμάτας με εργολαβία του.

Χθες ο δήμαρχος Π. Νίκας και ο εκπρόσωπος του αναδόχου υπέγραψαν τη σύμβαση για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 340.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” και από δημοτικούς πόρους. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 223.820 ευρώ και ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας με τίτλο “Οικοδομικαί Τεχνικαί Εργασίαι Εργον ΑΤΕ”.
Προβλέπεται να εγκατασταθεί ηλεκτροφωτισμός σε 24 παιδικές χαρές του δήμου: Βόρεια Πάρκου Σιδηροδρόμων, κεντρική Πάρκου Σιδηροδρόμων, νότια Πάρκου Σιδηροδρόμων, παραλίας ΝΟΚ, Πάρκου Λιμενικού, Ανατολικού Κέντρου, πλατείας Φραγκόλιμνας, πλατείας Μαυρομιχάλη, ζώνης Νέδοντος, Μαρίνας Καλαμάτας, Αγίου Σίδερη, πλατείας Ελευθερίας, Δυτικού Κέντρου, Αγίας Τριάδας, Αγίου Κωνσταντίνου, Φυτειάς, Αύρας – Γιαννιτσανίκων, περιοχής Τσίρμπα (νοτίως Αθηνών), Κορδία, Πέταλου, παρόδου Δημοκρίτου, Αρφαρών – Σκόμαρας, Αλωνίων, Μικρής Μαντίνειας.

 


NEWSLETTER