Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019 16:58

Μεσσηνία: Βελτίωση δρόμων σε Χαραυγή και Μάνεση

Γράφτηκε από την
Μεσσηνία: Βελτίωση δρόμων σε Χαραυγή και Μάνεση

 

Την αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν από τη θεομηνία καθώς και τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στη Χαραυγή και το Μάνεση προκηρύσσει με ανοιχτό διαγωνισμό ο Δήμος Μεσσήνης.

Το έργο για τους αγροτικούς δρόμους έχει προϋπολογισμό 582.000 ευρώ και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ως ημερομηνία λήξης παράδοσης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ.

Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει επίσης ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου υποδομών Δήμου Μεσσήνης πληγέντων από θεομηνία» προϋπολογισμού 117.552 ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία οδοποιίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης με δήλωσή του τόνισε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του μετά την 1η Σεπτεμβρίου θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν στενά την πορεία όλων των έργων που έχουν δρομολογηθεί και έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη του Δήμου Μεσσήνης.


NEWSLETTER