Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 13:46

Ορισμός επιτροπών στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Ορισμός επιτροπών στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Με ορισμούς μελών σε σχολικές επιτροπές, επιτροπές παιδείας, στο ΦΟΣΔΑ, στο σύνδεσμο ύδρευσης, αλλά και με τροποποιήσεις των αποφάσεων για τον ορισμό μελών στην Κοινωφελή Επιχείρηση και στον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας που συνεδριάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα.

Το σώμα θα κληθεί να εγκρίνει και την προγραμματική σύμβαση μεταξύ δήμου και ΔΕΥΑΤ για το έργο «Αποχέτευση Λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων» που αφορά επικαιροποίηση προηγούμενης απόφασης του συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ άλλων είναι: Εκλογή μελών  για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο ύδρευσης «Καπετάν Τέλλος Αγρας». Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Ορισμός μελών Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικών επιτροπών. Ορισμός μελών και σύσταση (ΣΤΟ) Συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τριφυλίας. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας παιδοτόπων. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τριφυλίας στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και  κινητής Μονάδας στον Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής  Ενότητας Μεσσηνίας. Εγκριση πρακτικών της Επιτροπής ελέγχου και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας  έτους 2019. Τροποποίηση της με αριθ. 193/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας Πολιτισμού Αλληλεγγύης Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας (ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ)». Τροποποίηση της με αριθ.194/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας». Ορισμός  Εκπροσώπων Δήμου Τριφυλίας στην Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Εγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της ΔΕΥΑΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση Λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων  (Επικαιροποίηση της με αριθ.55/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου). Επί  αιτήματος για παράταση συμβάσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Τριφυλίας (έκδοση ψηφίσματος).

 


NEWSLETTER