Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019 10:20

Προχωρά η ανακατασκευή του κτηρίου για τη ΔΕΥΑΚ

Γράφτηκε από την
Προχωρά η ανακατασκευή του κτηρίου για τη ΔΕΥΑΚ

 

Ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου στο υπό ανακατασκευή νέο κτήριο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, όσον αφορά στην αντοχή του σκυροδέματος, σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο.

Με βάση την ίδια ενημέρωση “έφθασαν στη ΔΕΥΑΚ τα αποτελέσματα ελέγχου του σκυροδέματος στο υπό επισκευή και ενίσχυση νέο κτήριό της (παλιά Σχολή Νοσοκόμων), στο συγκρότημα του νέου Δημαρχείου, μετά τη λήψη και την εξέταση σε εξειδικευμένο εργαστήριο 26 δειγμάτων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά όσον αφορά στην αντοχή του σκυροδέματος.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα παραδόθηκαν στο μελετητή, ο οποίος θα τα λάβει υπόψη του για τη συνέχιση των εργασιών επισκευής και ενίσχυσης του κτηρίου Γ’, στο συγκρότημα του νέου Δημαρχείου, όπου θα στεγαστούν η ΔΕΥΑΚ και ο Σύνδεσμος Υδρευσης. Υπενθυμίζεται ότι εξαρχής έχει προβλεφθεί πως το κτήριο θα επισκευαστεί και θα ενισχυθεί, όπου είναι αναγκαίο, γι’ αυτό και διενεργήθηκε ο προαναφερθείς έλεγχος”.


NEWSLETTER