Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 19:16

Ενίσχυση δομών Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Ενίσχυση δομών Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Τριφυλίας

Την ενίσχυση των δημοτικών δομών Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Τριφυλίας αποφάσισε ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για τον κορονοϊό.

Ετσι ενισχύεται ο Τομέας Αλληλεγγύης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος του Δήμου Τριφυλίας, με τη συσπείρωση όλων των κοινωνικών δομών υπό την επίβλεψη της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ., ως ακολούθως: Το απασχολούμενο προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας όλων των ειδικοτήτων του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού θα απασχοληθεί στον Τομέα Αλληλεγγύης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Αναλυτικά: Οι βρεφονηπιοκόμοι, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα αναπληρωτών

προϊσταμένων Διοικητικού και Οικονομικού (2 εργαζόμενοι) συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο φορέα πρόσληψής τους και συνεπικουρούν σε κατάσταση ανάγκης τον Τομέα Αλληλεγγύης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική ανάγκη προκύψει στο Δήμο Τριφυλίας, για αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορονοϊού. Η βοηθός βρεφονηπιοκόμος (1 εργαζόμενη), οι βρεφονηπιοκόμοι (7 εργαζόμενοι), οι νηπιαγωγοί (2 εργαζόμενοι ), ο διοικητικός υπάλληλος (1 εργαζόμενος) και η γυμνάστρια (1 εργαζόμενη) του Νομικού Προσώπου εκτελούν τις διοικητικές εργασίες στο φορέα πρόσληψής τους και συνεπικουρούν σε κατάσταση ανάγκης τον Τομέα Αλληλεγγύης της Κοινωφελούς  Επιχείρησης. Οι μάγειρες (3 εργαζόμενοι) θα απασχοληθούν σε αντίστοιχα της ειδικότητάς τους καθήκοντα, στην περίπτωση διανομής κατοίκων συσσιτίων.

Οι καθαρίστριες (6 εργαζόμενες) συνεπικουρούν τις οικιακές βοηθούς του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο υλοποιεί η Κοινωφελής Επιχείρηση. Η κοινωνική λειτουργός του ΚΑΠΗ (1 εργαζόμενη), εκτελεί τα καθήκοντά της στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στους Γαργαλιάνους και συνεπικουρεί την ενισχυμένη δομή σε ό,τι συναφές προκύψει εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Το ανωτέρω προσωπικό παρουσιάζεται στην έδρα τής έως τώρα απασχόλησής του καθημερινά και με το ωράριο που απασχολείτο έως τώρα. Για την αποφυγή του συνωστισμού θα απασχολείται το 50% του προσωπικού ημερησίως εκ περιτροπής για τους υπηρετούντες στους Παιδικούς Σταθμούς Γαργαλιάνων, Φιλιατρών και Κυπαρισσίας, εκτός έκτακτης εργασίας.

Το συντονισμό της ενισχυμένης δομής του Τομέα Αλληλεγγύης της Κοινωφελούς  Επιχείρησης έχει ο δήμαρχος, καθώς και η Φωτεινή Στυλιανού αναπληρώτρια προϊσταμένη.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER