Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020 19:01

Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας: Εγκρίσεις για δύο έργα ύδρευσης

Γράφτηκε από την
Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας: Εγκρίσεις για δύο έργα ύδρευσης

Τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για δύο έργα ύδρευσης ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας, που συνεδρίασε διά περιφοράς.

Ειδικότερα, το πρώτο έργο αφορά την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Κωνσταντίνων, προϋπολογισμού 319.000 ευρώ. Προβλέπει την αντικατάσταση των κατεστραμμένων αγωγών. Συγκεκριμένα θα αντικατασταθεί τμήμα του κεντρικού αγωγού μήκους 390 μέτρων από τη δεξαμενή του οικισμού έως το εσωτερικό δίκτυο διανομής με αγωγό διαμέτρου Φ90 PE τρίτης γενιάς 12,5 atm. Στη συνέχεια θα αντικατασταθεί όλο το δίκτυο διανομής διαμέτρου  Φ75 και Φ63 τρίτης γενιάς 12,5 atm.

Το δεύτερο έργο αφορά την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αμπελιώνας, προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. Αφορά την αντικατάσταση των κατεστραμμένων αγωγών του εσωτερικού δικτύου, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης της υφιστάμενης δεξαμενής.


NEWSLETTER