Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 22:50

Ο Μερκούρης για τη σύμβαση του ξενώνα Σιδηροκάστρου

Γράφτηκε από την
Ο Μερκούρης για τη σύμβαση του ξενώνα Σιδηροκάστρου

 

"Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα..." σημειώνει για τη σύμβαση που αφορά τον ξενώνα Σιδηροκάστρου ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Τριφυλίας Γιάννης Μερκούρης. Καλεί το δήμαρχο να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων που αφορούν τις διαδικασίες για το συγκεκριμένο έργο και καταλήγει λέγοντας: “Μήπως από σήμερα ο δήμαρχος οφείλει να κατονομάζει και αυτούς που χαρίζουν χρήματα του δήμου;”.

Αναλυτικά ο κ. Μερκούρης αναφέρει:

«Ελαβε τέλος μετά από πολλές ημέρες αγωνίας η υπογραφή της σύμβασης για τις εργασίες του ξενώνα Σιδηροκάστρου.

Ιστορικό:

Με την αριθ. 100/2020 (ιστορική) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας αποφασίστηκαν οι εργασίες επισκευής του ξενώνα Σιδηροκάστρου με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η έγκριση της 18/2020 μελέτης της Τ.Υ. και ο καθορισμός των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών με καταληκτική ημερομηνία την 3η Ιουνίου 2020.

1. Αποφασίστηκε μία διαδικασία που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 .

2. Μέχρι την ημερομηνία αυτή κατατέθηκαν τρεις προσφορές: μία που αφορούσε μόνο τις οικοδομικές εργασίες, η οποία και συμβασιοποιήθηκε, και δύο ακόμη, τις οποίες απέκρυψαν.

3. Στο πρακτικό που εγκρίθηκε από την Ο.Ε. στην συνεδρίασή της την 3-7-2020 και αφορούσε τα ηλεκτρολογικά, οι ημερομηνίες κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι πολύ μεταγενέστερες της 3ης Ιουνίου (κατάθεση προσφοράς με πρωτ. 7112/16-06-2020).

4. Ποιος χορήγησε την παράταση για την υποβολή των δικαιολογητικών (αναφέρεται η με αριθ. πρωτ. 6666/09-06-2020 πρόσκληση του Δημάρχου); Η μόνη αρμόδια είναι η Ο.Ε., η οποία ποτέ δεν αποφάσισε τέτοια παράταση.

5. Γιατί αγνόησαν την προσφυγή που έχει κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και της οποίας εκκρεμεί η εκδίκαση;

6. Εγκρίθηκαν τα πρακτικά και ανατέθηκαν τα έργα την 3-7-2020, όταν οι εργασίες στον ξενώνα έχουν ολοκληρωθεί εδώ και σχεδόν ένα μήνα (σύμφωνα με καταγγελίες για το θέμα αυτό).

7. Ποια επιτροπή θα κάνει την παραλαβή και ποιες εργασίες;

Καλείται ο δήμαρχος να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά διότι όλα έγιναν εν γνώσει του. Να ανοίξουν άμεσα οι προσφορές, που δεν τις παρουσίασαν ως όφειλαν, να δούμε την ζημία που υπέστη ο δήμος, αν ήταν οικονομικότερες.

Γιατί δεν τηρήθηκε η αρχή της οικονομικότητας; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν προκύπτει δημοσιονομικό κόστος για το δήμο; Γνωρίζει η δημοτική αρχή ότι από τις πράξεις της ενδέχεται να προκύπτουν ποινικά αδικήματα;

Ο δήμαρχος μέχρι τώρα αναφέρεται σε συμβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να λείπουν χρήματα από το ταμείο του δήμου, κατηγορίες αναπόδεικτες όμως, ενοχοποιώντας αιρετούς και υπαλλήλους. Μήπως από σήμερα οφείλει να κατονομάζει και αυτούς που χαρίζουν χρήματα του δήμου;».


NEWSLETTER