Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 23:43

Ο δημόσιος χώρος στην Καλαμάτα μετά τον κορονοϊό

Γράφτηκε από την
Ο δημόσιος χώρος στην Καλαμάτα μετά τον κορονοϊό

Του Μανώλη Μάκαρη, Ιατρού Καρδιολόγου, Επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες», ΜSc Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Στην εποχή μετά τον κορονοϊό δίνεται η σημαντική ευκαιρία για την πόλη της Καλαμάτας να πραγματοποιηθούν θετικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, παρεμβάσεις που μπορούν να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους και να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες της πόλης. Η αναγκαιότητα αυτών των παρεμβάσεων μάλιστα είχε επισημανθεί από την παράταξή μας ήδη  εδώ και 2 μήνες στο δημοτικό συμβούλιο όταν είχαμε προτείνει την δοκιμαστική πεζοδρόμηση της Ναυαρίνου κατά τις βραδινές ώρες. 

Βασικές προϋποθέσεις για τις όποιες παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο είναι:

1. Οι παρεμβάσεις αυτές να κινηθούν προς την κατεύθυνση της αύξησης και βελτίωσης του δημόσιου χώρου στους τόπους αναψυχής και ψυχαγωγίας (πχ πεζοδρομήσεις στο ιστορικό κέντρο και στην παραλία) αλλά και στις γειτονιές της πόλης (πχ αύξηση του πρασίνου στις περιοχές κατοικίας).

2. Οι παρεμβάσεις να έχουν χαμηλό κόστος

3. Να είναι σύμφωνες με το υπό εκπόνηση σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

4. Να αναπροσαρμοστεί το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης  σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής εφαρμογής των μέτρων διαχείρισης του δημόσιου χώρου.

Οι προτάσεις της δημοτικής επιτροπής για τον δημόσιο χώρο όπως παρουσιάστηκαν από την Διευθύντρια Πολεοδομίας κα Σταυρούλα Αγρίου κινούνται προς  θετική κατεύθυνση όμως υπάρχουν κάποιες ενστάσεις που θα πρέπει να συζητηθούν διεξοδικά. Θα υπάρξει αναλυτική τοποθέτηση από την δημοτική μας παράταξη μόλις κατατεθεί η τελική γραπτή πρόταση της δημοτικής αρχής.

Επειδή μάλιστα το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και αφορά όχι μόνο κάποιες προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις αλλά μείζονες παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο θα πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και να παραπεμφθεί στο ανώτατο συλλογικό όργανο της πόλης που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε αυτό να αποφασίσει και όχι μόνο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (όπου ως γνωστόν δεν εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις και έχει την απόλυτη πλειοψηφία η δημοτική αρχή).


NEWSLETTER