Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 18:46

Διαγωνισμός για οδοποιία Φιλιατρών

Γράφτηκε από τον
Διαγωνισμός για οδοποιία Φιλιατρών

 

Ο καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Φιλιατρών» συζητιέται στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας την ερχόμενη Τρίτη 14 του μηνός στις 10.30 το πρωί.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Λήψη απόφασης σχετικά με κατάπτωση υπέρ του δήμου, της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση της Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Εγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του επόμενου προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση της Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2020 (εισήγηση προς το Δ.Σ.). Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Ανδρέα Φιλιατρών». Αποδοχή παραχώρησης προς χρήση αγροτικού μηχανήματος (διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα) προς το Δήμο Τριφυλίας, για κάλυψη αναγκών του δήμου.

 

Κ.Μπ.


NEWSLETTER