Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 14:46

Αποκατάστασης ζημιών από βροχοπτώσεις στον Δήμο Οιχαλίας

Γράφτηκε από την
Αποκατάστασης ζημιών από βροχοπτώσεις στον Δήμο Οιχαλίας

Εργο αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από βροχοπτώσεις, προϋπολογισμού 199.994,09 ευρώ, προγραμματίζει να υλοποιήσει ο Δήμος Οιχαλίας.

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου και καθόρισε τους όρους της διακήρυξης. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε στις 26 Οκτωβρίου και η αποσφράγισή τους 4 ημέρες αργότερα. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είναι 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Με το έργο προβλέπεται “να γίνουν εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων, αποκατάστασης τεχνικών που έχουν καταστραφεί (σωληνωτοί και πλακοσκεπείς οχετοί, φρέατια συλλογής ομβρίων υδάτων). Επίσης, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης πρανών με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και θα κατασκευαστούν και ιρλανδικές διαβάσεις σε σημεία που τα όμβρια ύδατα καταστρέφουν το οδόστρωμα των οδών. Αποκατάσταση γεφυριού θα γίνει στην Κοινότητα Κατσαρού και θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης οδών εντός της Κοινότητας Σιάμου και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην ίδια κοινότητα”.
Ακόμα, αναφέρεται πως “εξαιτίας του ότι η πίστωση για την αποκατάσταση των ζημιών, από τις πλημμύρες που έπληξαν τον δήμο στις 20-11-2019, είναι πολύ μικρή για την αποκατάσταση των υποδομών οι εργασίες θα επικεντρωθούν κυρίως στις κοινότητες που αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. 9009/18-12-2019 απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας και κατά προτεραιότητα στην Κοινότητα Σιάμου. Οι εργασίες θα ιεραρχηθούν κατόπιν εκτίμησης του τμήματος τεχνικών έργων του δήμου”.


NEWSLETTER