Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 08:45

Παραμένουν οι ίδιοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
Παραμένουν οι ίδιοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μεσσήνης

 

 

Τους ίδιους συνεργάτες του εμπιστεύεται ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος κι ανανέωσε για 13 ακόμα μήνες, έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, τη θητεία των 7 υφιστάμενων αντιδημάρχων.

Αναπληρωτής του δημάρχου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Παπαγεωργίου.

Με απόφασή του ο κ. Αθανασόπουλος όρισε αντιδημάρχους, τους:

1) Δημήτριο Γαλιάτσο, με αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τις αρμοδιότητες Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων και τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου, καθώς και του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων.

2) Παναγιώτη Γιαννόπουλο, με αρμοδιότητες Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Οχημάτων.

3) Δημήτρη Καλοφωλιά, με αρμοδιότητες του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων, εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών.

4) Χαράλαμπο Μακρή, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκτός από τις αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας, Πολιτισμού  και Παιδείας.

5) Αναστάσιο Παπαγεωργίου, με αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Οργάνωσης, Τουρισμού, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

6) Κωνσταντίνο Ρούτση, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

7) Ελένη Τσέλιου, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και σε θέματα Παιδείας και Νομικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο 6 μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.


NEWSLETTER