Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020 08:32

Δήμος Δυτικής Μάνης: Πράσινο Σημείο στις «Δύο Πέτρες» της Κοινότητας Προσηλίου

Γράφτηκε από την
Δήμος Δυτικής Μάνης: Πράσινο Σημείο στις «Δύο Πέτρες» της Κοινότητας Προσηλίου

 

Πράσινο Σημείο στη θέση “Δύο Πέτρες” της Κοινότητας Προσηλίου πρόκειται να δημιουργήσει ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση διά περιφοράς συμφώνησε ομόφωνα για τη χωροθέτηση Πράσινου Σημείου στη συγκεκριμένη δασική έκταση σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό, την υποβολή αιτήματος έγκρισης επέμβασης σε αυτή την έκταση για την εγκατάσταση του Σημείου και για τη νομιμοποίηση του δημάρχου Δημήτρη Γιαννημάρα, για την υποβολή του αιτήματος, καθώς και για την έκδοση της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα.

Στην εισήγησή του για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Δυτικής Μάνης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Χρήστος Κισκήρας σημείωσε: “Η εγκατάστασή του προτείνεται στη θέση «Δύο Πέτρες» της Κοινότητας Προσηλίου της Δ.Ε. Λεύκτρου. Πρόκειται για δημόσια δασική έκταση περίπου 3,5 στρεμμάτων και θα ζητηθεί η παραχώρηση χρήσης από το Δασαρχείο. Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται σε επαφή με την επαρχιακή οδό Καλαμάτας - Αρεόπολης. Η επιλογή του έγινε λόγω της ευκολίας της οδικής πρόσβασης, της κεντροβαρικότητας, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών, καθώς επίσης και της γειτνίασης με το σταθμό μεταφόρτωσης. Η πρόσβαση στην εγκατάσταση γίνεται διά μέσου υφιστάμενης αγροτικής οδού. Η προτεινόμενη έκταση για την εγκατάσταση του κεντρικού Πράσινου Σημείου δεν εμπίπτει σε περιοχή εγκεκριμένου χωροταξικού, πολεοδομικού ή άλλου σχεδίου χρήσεων γης (γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή ΣΧΟΑΠ ή ΖΟΕ κ.λπ.). Βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και η απόστασή της είναι μεγαλύτερη των 500 μέτρων από τα όρια προϋφιστάμενων του 1923 οικισμών. Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura, εκτός καταφυγίων άγριας ζωής και εκτός περιοχών τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Στην ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου χώρου υφίστανται κυρίως δασικές εκτάσεις, καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελαιοκαλλιέργεια, κτηνοτροφικές μονάδες και μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων”.


NEWSLETTER