Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 08:32

Σημαντικό βήμα για βιολογικό καθαρισμό Πεταλιδίου

Γράφτηκε από την
Σημαντικό βήμα για βιολογικό καθαρισμό Πεταλιδίου

 

Θετικές είναι οι εξελίξεις για το έργο αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στο Πεταλίδι.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο Μεσσήνης, “κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της δημοτικής αρχής, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, με την αριθμ. πρωτ: οικ. 218028/3-12-20 (ΑΔΑ: ΨΘΛΩΟΡ1Φ-ΝΕΙ), ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για το έργο «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου» στη θέση Αγιος Γεώργιος του Πεταλιδίου”. Ο δήμος επισημαίνει πως “ένα έργο αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πνοής για την προστασία της ευρύτερης περιοχής του Πεταλιδίου και του Μεσσηνιακού Κόλπου, δρομολογείται από τον Δήμο Μεσσήνης” και αναφέρει ότι “με αυτή την απόφαση κλείνει ένας κύκλος προσπαθειών, προκειμένου να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το ανωτέρω έργο, μία διαδικασία επίπονη και χρονοβόρα και σε συνδυασμό με την ήδη συνταγμένη οριστική μελέτη, απομένει μόνο η αναζήτηση και εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να επιτευχθεί ένα έργο μεγίστης σημασίας. Σκοπός του έργου είναι η χρηστή διαχείριση των ακαθάρτων του ευρύτερου οικισμού του Πεταλιδίου με την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Η δημιουργία των δικτύων θα οδηγήσει στην υλοποίηση ολοκληρωμένων και σύγχρονων έργων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της περιοχής”. 

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος δήλωσε ότι “η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην πρόοδό του, που με την εξεύρεση της χρηματοδότησης και τη δημιουργία του, θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά μια τεράστια περιοχή”.


NEWSLETTER