Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 07:39

Μεσσηνία: Ανάπλαση παραλιακού μετώπου από Μικρή Μαντίνεια μέχρι Κιτριές

Γράφτηκε από την
Μεσσηνία: Ανάπλαση παραλιακού μετώπου από Μικρή Μαντίνεια μέχρι Κιτριές

Εργο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου από τη Μικρή Μαντίνεια μέχρι τις Κιτριές, στις περιοχές που έγιναν παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας, προγραμματίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για την ωριμότητα του έργου, την επικαιροποίηση των μελετών και στη συνέχεια την υλοποίηση του έργου πρόκειται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας, των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης και του αναπτυξιακού οργανισμού “Πάρνωνας ΑΕ”. Τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης αναμένεται να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας σήμερα στη 1 το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη.
Υπενθυμίζεται ότι στην εισήγηση μαζί με το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας είχε μελετηθεί και η αποκατάσταση - ανάπλαση των περιοχών που προστατεύτηκαν.
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι “η εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη αφορούσε την κατασκευή έργων ανάπλασης και αποκατάστασης των υφιστάμενων πεζοδρομίων, την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, την τοποθέτηση κάδων μικροαπορριμμάτων, καθισμάτων (παγκάκια), κρήνες και ηλιακά ρολόγια κ.λπ., καθώς και τη βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρώματος κατά μήκος της κύριας παραλιακής οδού από τη Μικρά Μαντίνεια (ανατολικά της Καλαμάτας) έως τις Κιτριές. Η εγκεκριμένη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αφορούσε την κατασκευή του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού α) για τον φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων και των πεζοδρόμων με την τοποθέτηση στύλων οδοφωτισμού στα τμήματα που αποκαθίστανται ή κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια και β) για την τοποθέτηση ντουσιέρων στις παραλίες για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των παραλιών. Στα πλαίσια των ανωτέρω μελετών εκπονήθηκε τοπογραφική - βυθομετρική αποτύπωση, η οποία αφορούσε την τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση όλων των υπό μελέτη τμημάτων της παράκτιας ζώνης. Σήμερα, για την κατασκευή των έργων ανάπλασης απαιτείται η επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών. Επιπλέον, για την αναβάθμιση των περιοχών περί την παραλιακή ζώνη, είναι αναγκαίο να κατασκευαστούν έργα ανάπλασης και αποκατάστασης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και τμημάτων του κύριου οδικού δικτύου, αλλά και κάθετων οδών πρόσβασης που δεν περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες μελέτες που έχουν εκπονηθεί και αφορούν στα συνοπτικά στα ακόλουθα:
• Κοινόχρηστοι χώροι στο Δήμο Καλαμάτας σε έκταση περίπου 4 στρεμμάτων, όπου απαιτούνται πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση ευκολιών πρόσβασης ΑΜΕΑ, τοποθέτηση εξοπλισμού συλλογής μικροαπορριμμάτων και ηλεκτροφωτισμού.
• Ανάπλαση / αποκατάσταση / ανακατασκευή υφιστάμενου πεζοδρομίου στην περιοχή Σάνταβας (δάπεδα, ηλεκτροφωτισμός - παρτέρια κ.λπ.), σε μήκος περίπου 350 μέτρων.
• Βελτίωση εισόδου Κιτριών (από διασταύρωση προς Καλλιανέικα έως αρχή ανάπλασης πλατείας Κιτριών) σε μήκος περίπου 380 μέτρων με την αποκατάσταση της οδοστρωσίας και την κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.
• Βελτίωση πρόσβασης (κατασκευή πλακόστρωτου) παραλίας Ακρογιαλίου σε μήκος 100 μέτρων περίπου (τμήμα οδού προς τη Μεγάλη Μαντίνεια).
• Ανάπλαση πλατείας Δημοτικού Σχολείου Παλιόχωρας, εκτάσεως περίπου 100 τ.μ.
• Ανάπλαση πλατείας στην εκκλησία Παλιόχωρας, εκτάσεως περίπου 50 τ.μ. και βελτίωση προσβάσεων προς την παραλία, δυτικά από την πλατεία.
• Διαμόρφωση / αποκατάσταση προσβάσεων στο μέτωπο της ανάπλασης με πλακόστρωση ή ασφαλτόστρωση κ.λπ. σε διάφορες θέσεις.
• Αποκατάσταση / κατασκευή νέων στάσεων λεωφορείου, ώστε να είναι συμβατές με τις παρεμβάσεις της μελέτης, κατασκευή έργων υποδοχής / τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων με λιθόκτιστες κατασκευές και αποκατάσταση οδοστρώματος σε διάφορα τμήματα του κύριου οδικού άξονα από τη Μικρή Μαντίνεια έως τη Σάνταβα”.
Γ.Σ.


NEWSLETTER